เรียกดูทั้งหมด คำตรงข้าม

 • กฎหมาย คำตรงข้าม: ไม่ถูกต้องผิดกฎหมาย ผิดกฎหมาย ผิดกฎหมาย extralegal วิสามัญฆาตกรรมให้...
 • กฏหมาย คำตรงข้าม: กำพร้า อิสระ ไร้ความสามารถ โง่ วออโธดอกซ์
 • กด คำตรงข้าม: แกลดเดน ส่งเสริม พื้น elate, enliven แก่ ชัดเจนอัพเกรด ชื่นชม ยก ทุก ๆไม่สำคัญ...
 • กดขี่ คำตรงข้าม: อ่อนระยะ ผ่อน อ่อนโยน ง่ายเชียร์ heartening นิมิต propitious ฟื้นฟู
 • กดดัน คำตรงข้าม: ปลด ปลด ฟรี unburden ส่ง disencumber
 • กบฏ คำตรงข้าม: สมาชิก หมี ให้สัตยาบัน ความซื่อสัตย์ fealtyเชื่อฟัง ส่ง ปรองดอง สันติภาพ...
 • กรง คำตรงข้าม: ปล่อย ตั้งฟรี ปลดปล่อย ปล่อย uncage ให้ออก
 • กรด คำตรงข้าม: พอใจ รู้สึก มิตร อ่อนโยน ผ่อนคลายหวาน ไพเราะ ไพเราะ เสียงพูด
 • กรวดในรองเท้า คำตรงข้าม: ช่วยเหลือ ช่วย เหลือ ช่วยเหลือ สนับสนุน ประโยชน์ ประโยชน์ บรรเทา...
 • กรอก คำตรงข้าม: ลด slenderize เรียว wane แคบ รูปแฟบ
 • กรอบ คำตรงข้าม: ชุ่ย ๆ untidy ทุลักทุเล สกปรก ลวก ๆ slipshodprolix อนุ กระจาย verbose น่าเบื่อ แมง vapid
 • กระจาย คำตรงข้าม: รวบรวม เก็บ สะสมทรัพย์ รวบ รวม คลัสเตอร์รวบรวม รวบรวม สะสม...
 • กระจาย Brained คำตรงข้าม: เชื่อถือได้ เงียบขรึม ระวัง steadfast เชื่อถือ มา
 • กระจายไป คำตรงข้าม: รักษา สงวน บันทึก เก็บ รักษา
 • กระชับ คำตรงข้าม: กระจัดกระจาย นาน ลากยาว discursiveอนุ verbose, prolix, long-winded ซ้ำ สะพรั่งverbosity, garrulity, loquacity, prolixity,...
 • กระตือรือร้น คำตรงข้าม: เกิด เย็น uninterested ขี้เกียจ เบื่อสนใจ อุ่น halfhearted เกิด เย็น
 • กระตุ้น คำตรงข้าม: ระงับ วาง quell หยุดระงับ สควอช ชุ่ม กีดกัน ป้องกัน ระงับคลาย ช้า ถ่วง ร้าสงบ...
 • กระตุ้นความรู้สึก คำตรงข้าม: จิตวิญญาณ soulful ปัญญา สมอง หน่อย นักพรต
 • กระตุ้นเศรษฐกิจ คำตรงข้าม: ฤทธิ์ ผล หน่วง downer
 • กระตุ้นให้ คำตรงข้าม: รายการอาหาร เปาโล repugnance, aversion, indisposition, antipathyกีด กัน ระวัง dissuade, remonstrate เตือนขัดขวาง...
 • กระทบยอด คำตรงข้าม: ให้เกิด ทำให้รุนแรง กระตุ้น ปลุกปั่นโกรธ รบกวน กระตุ้น antagonizeแตกต่าง แคลช...
 • กระทา คำตรงข้าม: ท้าทาย กล้า เผชิญหน้า หน้าถึง ต่อต้าน ทนต่อการ
 • กระทำการอัน คำตรงข้าม: รวม เข้า ตู้ ความสนใจ สำเร็จ ความสำเร็จ
 • กระทำความผิด คำตรงข้าม: ป้องกัน คุ้มครอง ถอย ส่ง ต้านทานความบริสุทธิ์ เกียรติ ประเสริฐ ดี...
 • กระบวนการ คำตรงข้าม: ปฏิเสธ ผุ retrogression ดี
 • กระพุ้ง คำตรงข้าม: ช่อง เด็นท์ เยื้อง แช่น้ำ หลุมสัญญา หด รูปแฟบ shrivel โอกาส
 • กระรอกไป คำตรงข้าม: ใช้ ใช้ ใช้ ทิ้ง ละทิ้ง
 • กระสอบ คำตรงข้าม: จ้าง จ้าง ต่อสู้ รักษา นำเข้า แต่งตั้ง
 • กระสับกระส่าย คำตรงข้าม: ผ่อนคลาย สงบ เงียบสงบ เงียบสงบเงียบสงบ reposeful สดชื่น อย่างต่อเนื่องแฝง...
 • กระหอบสำหรับ คำตรงข้าม: spurn ปฏิเสธ ละทิ้ง
 • กระหาย คำตรงข้าม: เปาโล antipathy, aversion ไม่ชอบ disinclination, apathy
 • กระเป๋า คำตรงข้าม: strait-laced ธรรมดา เหมาะสม smug ชนชั้นกลาง ทาง สแควร์
 • กระแส คำตรงข้าม: กระแส กระแสกระชาก นำเข้า รายได้
 • กระโปรง คำตรงข้าม: โอบกอด ค้นหา ตาม ยินดีต้อนรับ ท้าทาย เผชิญหน้า
 • กราบ คำตรงข้าม: ความแรง ความสมบูรณ์ สุขภาพ แข็ง ไป
 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>