เรียกดูทั้งหมด คำตรงข้าม


 • กฎหมาย คำตรงข้าม: ยกเลิก ยุบ adjourn กระจาย ยุบ recessไม่ถูกต้องผิดกฎหมาย ผิดกฎหมาย ผิดกฎหมาย extralegal...
 • กฏหมาย คำตรงข้าม: กำพร้า อิสระ ไร้ความสามารถ โง่ วออโธดอกซ์
 • กด คำตรงข้าม: ไม่สำคัญ เล็กน้อย ขึ้นเป็น ไม่สำคัญ ไม่จำเป็นแกลดเดน ส่งเสริม พื้น elate,...
 • กดขี่ คำตรงข้าม: อ่อนระยะ ผ่อน อ่อนโยน ง่ายเชียร์ heartening นิมิต propitious ฟื้นฟู
 • กดดัน คำตรงข้าม: ปลด ปลด ฟรี unburden ส่ง disencumber
 • กบฏ คำตรงข้าม: เชื่อฟัง ปฏิบัติ ร่วม capitulationสมาชิก หมี ให้สัตยาบัน ความซื่อสัตย์ fealtyฟัง...
 • กรง คำตรงข้าม: ปล่อย ตั้งฟรี ปลดปล่อย ปล่อย uncage ให้ออก
 • กรด คำตรงข้าม: หวาน ไพเราะ ไพเราะ เสียงพูดพอใจ รู้สึก มิตร อ่อนโยน ผ่อนคลาย
 • กรวดในรองเท้า คำตรงข้าม: ช่วยเหลือ ช่วย เหลือ ช่วยเหลือ สนับสนุน ประโยชน์ ประโยชน์ บรรเทา...
 • กรอก คำตรงข้าม: ลด slenderize เรียว wane แคบ รูปแฟบ
 • กรอบ คำตรงข้าม: prolix อนุ กระจาย verbose น่าเบื่อ แมง vapidชุ่ย ๆ untidy ทุลักทุเล สกปรก ลวก ๆ slipshod
 • กระจาย คำตรงข้าม: รวบรวม รวบรวม สะสม สะสมทรัพย์รวบรวม เก็บ สะสมทรัพย์ รวบ รวม...
 • กระจาย Brained คำตรงข้าม: เชื่อถือได้ เงียบขรึม ระวัง steadfast เชื่อถือ มา
 • กระจายไป คำตรงข้าม: รักษา สงวน บันทึก เก็บ รักษา
 • กระชับ คำตรงข้าม: กระจัดกระจาย นาน ลากยาว discursiveไทย หรอ น้ำ ลด ลด ลด ทู่อนุ verbose, prolix, long-winded ซ้ำ...
 • กระตือรือร้น คำตรงข้าม: สนใจ อุ่น halfhearted เกิด เย็นเกิด เย็น uninterested ขี้เกียจ เบื่อ
 • กระตุ้น คำตรงข้าม: คลาย ช้า ถ่วง ร้าระงับ สควอช ชุ่ม กีดกัน ป้องกัน ระงับระงับ วาง quell...
 • กระตุ้นความรู้สึก คำตรงข้าม: จิตวิญญาณ soulful ปัญญา สมอง หน่อย นักพรต
 • กระตุ้นเศรษฐกิจ คำตรงข้าม: ฤทธิ์ ผล หน่วง downer
 • กระตุ้นให้ คำตรงข้าม: กีด กัน ระวัง dissuade, remonstrate เตือนรายการอาหาร เปาโล repugnance, aversion, indisposition, antipathyขัดขวาง...
 • กระทบยอด คำตรงข้าม: antagonism, misunderstanding ศัตรู ความโกรธ ความเป็นปฏิปักษ์ให้เกิด ทำให้รุนแรง กระตุ้น...
 • กระทา คำตรงข้าม: ท้าทาย กล้า เผชิญหน้า หน้าถึง ต่อต้าน ทนต่อการ
 • กระทำการอัน คำตรงข้าม: รวม เข้า ตู้ ความสนใจ สำเร็จ ความสำเร็จ
 • กระทำความผิด คำตรงข้าม: ป้องกัน คุ้มครอง ถอย ส่ง ต้านทานความบริสุทธิ์ เกียรติ ประเสริฐ ดี...
 • กระบวนการ คำตรงข้าม: ปฏิเสธ ผุ retrogression ดี
 • กระพุ้ง คำตรงข้าม: สัญญา หด รูปแฟบ shrivel โอกาสช่อง เด็นท์ เยื้อง แช่น้ำ หลุม
 • กระรอกไป คำตรงข้าม: ใช้ ใช้ ใช้ ทิ้ง ละทิ้ง
 • กระสอบ คำตรงข้าม: จ้าง จ้าง ต่อสู้ รักษา นำเข้า แต่งตั้ง
 • กระสับกระส่าย คำตรงข้าม: แฝง ซบเซา ขี้เกียจ สมถะ ผักเรื้อรังเงียบสงบ reposeful สดชื่น...
 • กระหอบสำหรับ คำตรงข้าม: spurn ปฏิเสธ ละทิ้ง
 • กระหาย คำตรงข้าม: เปาโล antipathy, aversion ไม่ชอบ disinclination, apathy
 • กระเป๋า คำตรงข้าม: strait-laced ธรรมดา เหมาะสม smug ชนชั้นกลาง ทาง สแควร์
 • กระแส คำตรงข้าม: กระแส กระแสกระชาก นำเข้า รายได้
 • กระโปรง คำตรงข้าม: โอบกอด ค้นหา ตาม ยินดีต้อนรับ ท้าทาย เผชิญหน้า
 • กราบ คำตรงข้าม: ความแรง ความสมบูรณ์ สุขภาพ แข็ง ไป
 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>