ราบ คำเหมือน


ราบ คำเหมือน กริยา แบบฟอร์มการ

  • ติชม ย่าง โจมตี castigate, lampoon กระทบกระเทียบ assail โจมตี กัน pillory ระเบิด เคาะ.
  • ตี ตบ ตี cuff ตี เคาะ เคาะ clobber เจาะ ถุงเท้า.
  • พูดคุย thrash ออก พูดคุย สนทนา parley, palaver ปูร์ เอาเปรียบ วเจตไขมัน.

ราบ คำเหมือน นาม แบบฟอร์มการ

  • กล่าวโทษ คั่ว ตำหนิ วิจารณ์ โจมตี ระเบิด เคาะ.
  • พูดคุย สเต๊ก palaver สนทนา เจรจา colloquy คอนเวิร์ส ร่วม วัวเซสชัน.
  • ระเบิด ตี cuff เคาะ ตบ ตี เคาะ.
ราบ คำเชื่อมโยง:

ราบ คำตรงข้าม