กระจาย คำตรงข้าม


กระจาย คำตรงข้าม กริยา แบบฟอร์มการ

  • ชุมนุม รวม มาบรรจบกัน รวบรวม ตอบสนอง.
  • มาบรรจบกัน พบ กด เข้าร่วม ปิด.
  • รวบรวม รวบรวม กระชับ คลัสเตอร์.
  • รวบรวม รวบรวม สะสม สะสมทรัพย์.
  • รวบรวม เก็บ สะสมทรัพย์ รวบ รวม คลัสเตอร์.
  • สัญญา หด แคบ ขด บีบ พับ.

กระจาย คำเหมือน