กระชับ คำตรงข้าม


กระชับ คำตรงข้าม กริยา แบบฟอร์มการ

  • ขยาย กระจาย ระเบิด พอง.
  • คลาย ผ่อนคลาย ปล่อย ยกเลิกผูก หลวม ปล่อย.
  • ไทย หรอ น้ำ ลด ลด ลด ทู่.

กระชับ คำตรงข้าม คำคุณศัพท์ แบบฟอร์มการ

  • spongy, flimsy สูงเกินจริง อ่อน gossamer เต็มไปด้วยฟอง.
  • กระจัดกระจาย นาน ลากยาว discursive.
  • อนุ verbose, prolix, long-winded ซ้ำ สะพรั่ง.

กระชับ คำตรงข้าม นาม แบบฟอร์มการ

  • verbosity, garrulity, loquacity, prolixity, long-windedness.

กระชับ คำเหมือน