กระตุ้นให้ คำตรงข้าม


กระตุ้นให้ คำตรงข้าม กริยา แบบฟอร์มการ

  • กีด กัน ระวัง dissuade, remonstrate เตือน.
  • ขัดขวาง ยับยั้ง บังเหียน ตรวจสอบ รั้ง.

กระตุ้นให้ คำตรงข้าม นาม แบบฟอร์มการ

  • รายการอาหาร เปาโล repugnance, aversion, indisposition, antipathy.

กระตุ้นให้ คำเหมือน