กระตุ้น คำตรงข้าม


กระตุ้น คำตรงข้าม กริยา แบบฟอร์มการ

  • คลาย ช้า ถ่วง ร้า.
  • ชุ่ม ระงับ ดับ ยับยั้งการสร้าง ปราบปราม.
  • ระงับ วาง quell หยุด.
  • ระงับ สควอช ชุ่ม กีดกัน ป้องกัน ระงับ.
  • สงบ mollify, propitiate บรรเทา กรุณา.

กระตุ้น คำเหมือน