กระทา คำตรงข้าม


กระทา คำตรงข้าม กริยา แบบฟอร์มการ

  • ท้าทาย กล้า เผชิญหน้า หน้าถึง ต่อต้าน ทนต่อการ.

กระทา คำเหมือน