กระพุ้ง คำตรงข้าม


กระพุ้ง คำตรงข้าม กริยา แบบฟอร์มการ

  • สัญญา หด รูปแฟบ shrivel โอกาส.

กระพุ้ง คำตรงข้าม นาม แบบฟอร์มการ

  • ช่อง เด็นท์ เยื้อง แช่น้ำ หลุม.

กระพุ้ง คำเหมือน