กระสอบ คำตรงข้าม


กระสอบ คำตรงข้าม กริยา แบบฟอร์มการ

  • จ้าง จ้าง ต่อสู้ รักษา นำเข้า แต่งตั้ง.

กระสอบ คำเหมือน