กระเป๋า คำตรงข้าม


กระเป๋า คำตรงข้าม คำคุณศัพท์ แบบฟอร์มการ

  • strait-laced ธรรมดา เหมาะสม smug ชนชั้นกลาง ทาง สแควร์.

กระเป๋า คำเหมือน