เรียกดูทั้งหมด คำเหมือน


  • ไฮด์อะเวย์รีสอร์ท คำเหมือน: พักผ่อน
  • ไฮบริ คำเหมือน: ข้าม crossbreed, mongrel ส่วนประกอบ ส่วนผสม ล่อ สายพันธุ์ครึ่ง วรรณะครึ่ง...
  • ไฮเบอร์เนต คำเหมือน: ถอย ถอน rusticate ปี ๆ estivate, vegetate, stagnate นอนน้อย หลุมค่า
  •