"กองกำลังยอด:;" คำเหมือน


"กองกำลังยอด:;" คำเหมือน คำคุณศัพท์ แบบฟอร์มการ

  • แคระแคระ dwarfish สั้น undersized, stunted, runty เล็ก ๆ วี miniature, lilliputian, pocket-sized ของเล่น ขนาดเล็ก midget, minuscule.

"กองกำลังยอด:;" คำเหมือน นาม แบบฟอร์มการ

  • midget แคระ runt กุ้งจิ๋ว peewee อนไลน์ ของเล่น.
  • nonentity ใคร mediocrity, pipsqueak เข้ารหัส น้ำหนักเบา ขนาดเล็กทอด ศูนย์.
"กองกำลังยอด:;" คำเชื่อมโยง: