"ขี้เมา;" คำเหมือน


"ขี้เมา;" คำเหมือน คำคุณศัพท์ แบบฟอร์มการ

  • รก pugnacious, warlike, bellicose, belligerent ศัตรู ก้าวร้าว truculent, scrappy โต้เถียง แข่งขัน ต่อสู้ สงคราม.
"ขี้เมา;" คำเชื่อมโยง: