"จำกัด(มหาชน);" คำเหมือน


"จำกัด(มหาชน);" คำเหมือน คำคุณศัพท์ แบบฟอร์มการ

  • จำกัด ควบคุม restrained ตรวจสอบ จำกัด พิเศษ circumscribed ถาวร กำหนด เฉพาะ เงื่อนไข diminished ลดลง.
"จำกัด(มหาชน);" คำเชื่อมโยง: