"ซื่อบื้อ!;" คำเหมือน


"ซื่อบื้อ!;" คำเหมือน นาม แบบฟอร์มการ

  • ประณาม ตัด แหล่งโบราณคดี gibe, taunt ต่อย jeer, slur, disparagement ค่าธรรมเนียม ตำหนิ กล่าวหา reprimand, aspersion เคาะ putdown, scoff.
"ซื่อบื้อ!;" คำเชื่อมโยง: