"พี่เบิ้ม;" คำเหมือน


"พี่เบิ้ม;" คำเหมือน คำคุณศัพท์ แบบฟอร์มการ

  • ลูกเก่ง.
"พี่เบิ้ม;" คำเชื่อมโยง: ลูกเก่ง,