"ร็อกโซเวียน;" คำเหมือน


"ร็อกโซเวียน;" คำเหมือน คำคุณศัพท์ แบบฟอร์มการ

  • taxing เรียกร้อง ทรหด อาบเหงื่อต่างน้ำ กดขี่ tormenting ลำบาก พยายาม ที่เป็นภาระ onerous เจ็บปวด หนึ สวมใส่ enervating, fatiguing.
"ร็อกโซเวียน;" คำเชื่อมโยง: