"ไฟฟ้าเคร...;" คำเหมือน


"ไฟฟ้าเคร...;" คำเหมือน คำคุณศัพท์ แบบฟอร์มการ

  • ลดลง ลดลง diminished, lessened ลดลง แตกออก dilute ผู้ thinned, rarefied ยืด.
"ไฟฟ้าเคร...;" คำเชื่อมโยง: