กฏหมาย คำเหมือน


กฏหมาย คำเหมือน คำคุณศัพท์ แบบฟอร์มการ

  • แยบยล ฉลาด ความสามารถ ประดิษฐ์ สามารถ improvisational เก่ง อาชีพ ก้าวร้าว ขยันหมั่นเพียร จินตนาการ สร้างสรรค์ ผู้เชี่ยวชาญ ฝีมือ ไหวพริบ มีอำนาจ ไหวพริบ ปฏิบัติ pragmatic.

กฏหมาย คำเหมือน นาม แบบฟอร์มการ

  • ถูกต้องตามกฎหมาย.
กฏหมาย คำเชื่อมโยง: ถูกต้องตามกฎหมาย,

กฏหมาย คำตรงข้าม