กรง คำเหมือน


กรง คำเหมือน กริยา แบบฟอร์มการ

  • กำหนดขอบเขต คุก ปิดใน กล่องค่า ดัก cloister, mew, impound ให้ ยับยั้ง เฮ็มใน ล้อมรั้วใน.

กรง คำเหมือน นาม แบบฟอร์มการ

  • ตู้ คูพ ปากกา เซลล์ ขัง พับ กล่อง รองรับ ปอนด์ กับดัก pinfold.
กรง คำเชื่อมโยง:

กรง คำตรงข้าม