กรด คำเหมือน


กรด คำเหมือน คำคุณศัพท์ แบบฟอร์มการ

  • เปรี้ยว ประเภท vinegary ส้ม คมชัด acidulous.
  • แดกดัน acidulous ฉุน acerb, acrimonious, ill-tempered เสียดสี mordant ตัด vitriolic, sardonic เชิงเยาะเย้ย scornful น่ารังเกียจ snide.
กรด คำเชื่อมโยง:

กรด คำตรงข้าม