กรรมการผู้ตัดสิน คำเหมือน


กรรมการผู้ตัดสิน คำเหมือน นาม แบบฟอร์มการ

  • ผู้ไกล่เกลี่ย arbitrator โต้ adjudicator พีซเมกเกอร์ ตัดสิน conciliator ตัดสินใจ ผู้พิพากษา ผู้ดูแล กลาง go-between เจรจา ombudsman.
กรรมการผู้ตัดสิน คำเชื่อมโยง: