กรรโชกทรัพย์ คำเหมือน


กรรโชกทรัพย์ คำเหมือน กริยา แบบฟอร์มการ

  • blackmail แยก wring, wrest แน่นอน รามา บังคับ มีเลือดออก บีบ จับลง ต้ม.
กรรโชกทรัพย์ คำเชื่อมโยง: