กรวย คำเหมือน


กรวย คำเหมือน กริยา แบบฟอร์มการ

  • siphon ช่อง ลอด ผ่าน กรอง ท่อ สื่อ ดำเนิน sieve เจาะรูไปทั่ว.
กรวย คำเชื่อมโยง: