กรอก คำเหมือน


กรอก คำเหมือน กริยา แบบฟอร์มการ

  • กรอก สมบูรณ์ เสร็จ ทำ เขียน.
  • ปลูกฝัง ingrain สี suffuse เคลื่อนไหว สร้างแรงบันดาลใจ ปลูกฝัง ครอบงำ ฝึก สอน brainwash, propagandize.
  • อ้วน ขยาย distend แพ พอง batten บวม bloat พัฟขึ้น ขยาย ขี้ผึ้ง tumefy บอลลูน.
  • เปียก ทำ ดอง steep อาบน้ำ impregnate, permeate, pervade.
กรอก คำเชื่อมโยง:

กรอก คำตรงข้าม