กดขี่ คำตรงข้าม


กดขี่ คำตรงข้าม คำคุณศัพท์ แบบฟอร์มการ

  • อ่อนระยะ ผ่อน อ่อนโยน ง่าย.
  • เชียร์ heartening นิมิต propitious ฟื้นฟู.

กดขี่ คำเหมือน