กดขี่ คำเหมือน


กดขี่ คำเหมือน คำคุณศัพท์ แบบฟอร์มการ

  • depressing ทางการค้า discouraging มืดมน อึดอัด ปิด แค่ เจ็บปวด.
  • ที่เป็นภาระ tyrannical เข้มงวด รุนแรง หนัก เด่นกว่า ครอบงำ.
กดขี่ คำเชื่อมโยง:

กดขี่ คำตรงข้าม