กดดัน คำตรงข้าม


กดดัน คำตรงข้าม กริยา แบบฟอร์มการ

  • ปลด ปลด ฟรี unburden ส่ง disencumber.

กดดัน คำเหมือน