กดดัน คำเหมือน


กดดัน คำเหมือน กริยา แบบฟอร์มการ

  • subjugate ละเมิด ความสนใจ เกียรติ ปราบ เอาชนะ คิด ข่ม afflict, burden น้ำหนักลง ล้น ระงับ อาชญากร บาทาสามัคคี squelch.
กดดัน คำเชื่อมโยง:

กดดัน คำตรงข้าม