กด คำตรงข้าม


กด คำตรงข้าม กริยา แบบฟอร์มการ

  • อัพเกรด ชื่นชม ยก ทุก ๆ.
  • แกลดเดน ส่งเสริม พื้น elate, enliven แก่ ชัดเจน.

กด คำตรงข้าม คำคุณศัพท์ แบบฟอร์มการ

  • ไม่สำคัญ เล็กน้อย ขึ้นเป็น ไม่สำคัญ ไม่จำเป็น.

กด คำเหมือน