กบฏ คำตรงข้าม


กบฏ คำตรงข้าม กริยา แบบฟอร์มการ

  • ดึงดูด เสน่ห์ ล่อ กรุณา.
  • ฟัง สอด สอดคล้อง ส่ง ปรับ.
  • เชื่อฟัง ทำตาม ให้ความร่วมมือ.

กบฏ คำตรงข้าม นาม แบบฟอร์มการ

  • conformist ดอกไม้ผู้ yes-man, myrmidon ทาส.
  • สมาชิก หมี ให้สัตยาบัน ความซื่อสัตย์ fealty.
  • เชื่อฟัง ปฏิบัติ ร่วม capitulation.
  • เชื่อฟัง ส่ง ปรองดอง สันติภาพ ปราบปราม.

กบฏ คำเหมือน