กบฏ คำเหมือน


กบฏ คำเหมือน กริยา แบบฟอร์มการ

  • ขึ้น ลุกขึ้น กบฏ mutiny ถ่าย ตี defect, secede จลาจล.
  • ต่อต้าน กบฏ mutiny ท้าทาย ขัด ตี ทำลายกับ จลาจล.
  • รังเกียจ ขับไล่ nauseate, sicken เปิดของกระเพาะ ชิงชัง หดจาก เกลียดชัง horrify, scandalize, appall บาด outrage.

กบฏ คำเหมือน คำคุณศัพท์ แบบฟอร์มการ

  • rebellious.

กบฏ คำเหมือน นาม แบบฟอร์มการ

  • nonconformist, mutineer, dissenter, heretic คนทรยศ insurgent, agitator, insurrectionist, malcontent, apostate, schismatic.
  • ต้านทาน กบฏ defiance, insubordination ฟัง mutiny ปฏิวัติ กบฏ overthrow, putsch รัฐประหาร ประหาร เติร์ก sedition.
  • ทรยศ โค่นล้ม หนัก mutiny ปฏิวัติ lawlessness, perfidy, duplicity หลอกลวง lese-majesty, sedition เติร์ก collaborationism, insubordination สมคบคิดกัน.
  • ประท้วง ต่อต้าน balkiness, insubordination ฟัง เผชิญหน้า defection, sedition, mutiny โค่นล้ม defiance ฝ่ายค้าน.
  • อัพไรซิ่ง กบฏ กบฏ insurgence, mutiny จลาจล insubordination ระบาด ตี putsch รัฐประหาร ประหาร ความวุ่นวาย defiance, unruliness.
  • อัพไรซิ่ง กบฏ เติร์ก mutiny ปฏิวัติ insurgence แรงกระเพื่อม takeover ประหาร รัฐประหาร putsch.
กบฏ คำเชื่อมโยง:

กบฏ คำตรงข้าม