เรียกดูทั้งหมด คำตรงข้าม


 • ความยืดหยุ่น คำตรงข้าม: ความแข็ง ความแข็งแกร่ง ความแข็ง friabilitystolidity, unresponsiveness ความแข็งแกร่ง stubbornness
 • ความยุติธรรม คำตรงข้าม: unfairness ทรง พรรค ทแยงความอยุติธรรม ไม่ถูกต้อง แตกต่าง perfidy ซื่อสัตย์ improprietyinvalidity,...
 • ความรอบคอบ คำตรงข้าม: indiscretion, mindlessness เขลา profligacywastefulness, prodigality, improvidence, open-handedness, self-indulgence
 • ความรัก คำตรงข้าม: เกลียดชัง ชิงชัง abominate เกลียดชัง เกลียดชัง scornความเกลียดชัง ไม่ชอบ loathing...
 • ความรับผิดชอบ คำตรงข้าม: ประโยชน์ ขอบ บวก สนับสนุน ช่วยเหลือ ช่วยยกเว้นยกเว้นโทษ เสรีภาพ exoneration,,...
 • ความรู้ คำตรงข้าม: inexperience, backwardness, incompetence ไม่รู้ไม่รู้ benightedness ความมืด obscurityincapacity, unenlightenment ความโง่...
 • ความรู้สึก คำตรงข้าม: ไม่ตอบสนอง ซ้อน insensible, comatose สติ
 • ความร้อน คำตรงข้าม: สงบ เงียบสงบ ควบคุม ยับยั้งชั่งใจ ความสงบ ความสงบเย็น ความเย็น เย็น...
 • ความละเอียด คำตรงข้าม: ความไม่แน่นอน indecision เป้าหมาย lessness, inconstancy, fickleness
 • ความลับ คำตรงข้าม: ประชาสัมพันธ์ overtness เห็น conspicuousnessสงสัย เพรื่อ สัตย์แจ่มแจ้ง เผย แพร่ avowed...
 • ความลึก คำตรงข้าม: พื้นผิว superficiality ปรากฏ ซุ้ม
 • ความล่าช้า คำตรงข้าม: ล่วงหน้า ส่งเสริม precipitate เร่ง กระตุ้นความเร็ว รีบ เร่ง เร่งก้าวหน้า...
 • ความล้มเหลว คำตรงข้าม: ผู้ชนะ วิคเตอร์ ความสำเร็จ achieverความสำเร็จ ชัยชนะ ชัยชนะ ชนะ สำเร็จ เจริญ...
 • ความวิริยะอุตสาหะ คำตรงข้าม: irresolution, vacillation, shillyshally ลังเล
 • ความวุ่นวาย คำตรงข้าม: สั่ง เงียบสงบ ความ สงบ เงียบสงบสันติภาพ เงียบ สงบ สงบ เงียบสงบสั่ง...
 • ความว่องไว คำตรงข้าม: slowness, sluggishness, ploddingness, languor, torpidity
 • ความสงบ คำตรงข้าม: ตึงเครียด agitated, roiled ทำขึ้น รบกวน rousedปั่นป่วน หยาบ พายุ วินดี้ inclement,...
 • ความสงสัย คำตรงข้าม: ความไว้วางใจ เชื่อมั่น ศรัทธา ความปลอดภัย ความเชื่อ
 • ความสนใจ คำตรงข้าม: นอนหลับหรือไม่ absent-mindedness ละเลย inattention, heedlessness รบกวน obliviousnessละเลย ไม่สนใจ slight
 • ความสว่าง คำตรงข้าม: อย่างจริงจัง แรงโน้มถ่วง solemnity, sobriety, grimnessความมืด หยี เงา obscurity, shadinessน้ำหนัก ponderousness...
 • ความสอดคล้องกัน คำตรงข้าม: ความขัดแย้ง incongruity คล้อง กัน ผลต่าง ความแตกต่าง
 • ความสะดวกสบาย คำตรงข้าม: ความ ปัญหา รำคาญ ปลุกกังวล ปัญหา disquiet, afflict รบกวน ตรมความยากลำบาก ความแข็ง...
 • ความสันโดษ คำตรงข้าม: sociability เข้าร่วม ไกล gregariousness เพื่อน
 • ความสัมพันธ์ คำตรงข้าม: ความเป็นอิสระ แยก separateness
 • ความสามัคคี คำตรงข้าม: ขัดแย้งกัน ขัดแย้ง clashing, dissident, incongruous
 • ความสามารถ คำตรงข้าม: maladroit, inept ไม่เพียงพอ ป้ำ ๆ ineffectual หมันincompetence ไม่สามารถ ความไม่ถูก ไม่เพียงพอ inadequacy...
 • ความสำคัญ คำตรงข้าม: ไม่สำคัญ ไม่สำคัญ เล็กน้อย เล็ก น้อย อ่อนแอ petty เล็กน้อยsubsequence, posteriority...
 • ความสำเร็จ คำตรงข้าม: disfavor ขายหน้า ยากจน ล้มเหลว ปฏิเสธการความล้มเหลว อย่างลวก ๆ ระเบียบ fiasco...
 • ความสุข คำตรงข้าม: โชคร้าย ไป inauspiciousชัง ไม่พอใจ ความไม่พอ ใจ distaste กระบอกสูบ ลากปัญหา กังวล...
 • ความหนักเบา คำตรงข้าม: ง่าย agreeableness, pleasantness, tolerabilityสว่าง weightlessness, airiness
 • ความหมาย คำตรงข้าม: เลือกมา ซู นายกรัฐมนตรี แห่ง เลือกอย่างมีนัยสำคัญ ความหมาย รวย ลึกซึ้ง...
 • ความหยาบคาย คำตรงข้าม: ความเอื้อเฟื้อ มารยาท politeness ริต้า savoir ภาคอีสาน
 • ความหลากหลายทางชีวภาพ คำตรงข้าม: ความรื่นรมย์ ความ homogeneity บคคลเหล่านี้ ซ้ำ ประจำ
 • ความหวัง คำตรงข้าม: ความหวัง แพ้ กลัว สงสัยหวังว่า คาดหวัง aspire หวัง คาดว่าจะมีการหวังว่า...
 • ความอดทน คำตรงข้าม: intolerance, peremptoriness, strictness, aloofnessอาการ ฐานะ หงุดหงิด nervousness, hastiness, impetuosityความอดทน ความสงบ...
 • << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>