เรียกดูทั้งหมด คำตรงข้าม


 • ความยืดหยุ่น คำตรงข้าม: stolidity, unresponsiveness ความแข็งแกร่ง stubbornnessความแข็ง ความแข็งแกร่ง ความแข็ง friability
 • ความยุติธรรม คำตรงข้าม: unfairness ทรง พรรค ทแยงinvalidity, illegality, illegitimacyความอยุติธรรม ไม่ถูกต้อง แตกต่าง perfidy...
 • ความรอบคอบ คำตรงข้าม: indiscretion, mindlessness เขลา profligacywastefulness, prodigality, improvidence, open-handedness, self-indulgence
 • ความรัก คำตรงข้าม: ความเกลียดชัง ไม่ชอบ loathing ความเป็นปฏิปักษ์ รสขม antipathy เปาโล aversion ชัง...
 • ความรับผิดชอบ คำตรงข้าม: ยกเว้นยกเว้นโทษ เสรีภาพ exoneration,, สิทธิ์ประโยชน์ ขอบ บวก สนับสนุน ช่วยเหลือ...
 • ความรู้ คำตรงข้าม: incapacity, unenlightenment ความโง่ ความเขลาunawareness ไม่รู้ incomprehensionไม่รู้ unversed ไม่รู้ตัว...
 • ความรู้สึก คำตรงข้าม: ไม่ตอบสนอง ซ้อน insensible, comatose สติ
 • ความร้อน คำตรงข้าม: สงบ เงียบสงบ ควบคุม ยับยั้งชั่งใจ ความสงบ ความสงบเย็น ความเย็น เย็น...
 • ความละเอียด คำตรงข้าม: ความไม่แน่นอน indecision เป้าหมาย lessness, inconstancy, fickleness
 • ความลับ คำตรงข้าม: เปิด ตรงไปตรงมา เชื่อถือ ช่างพูด สื่อสาร gossipyสาธารณะ จำกัดแจ่มแจ้ง เผย...
 • ความลึก คำตรงข้าม: พื้นผิว superficiality ปรากฏ ซุ้ม
 • ความล่าช้า คำตรงข้าม: ก้าวหน้า กระตุ้น ความเร็ว รีบ เร่ง ฝน โปรโมชั่นความเร็ว รีบ เร่ง...
 • ความล้มเหลว คำตรงข้าม: ผู้ชนะ วิคเตอร์ ความสำเร็จ achieverความสำเร็จ ชัยชนะ ชัยชนะ ชนะ สำเร็จ เจริญ...
 • ความวิริยะอุตสาหะ คำตรงข้าม: irresolution, vacillation, shillyshally ลังเล
 • ความวุ่นวาย คำตรงข้าม: สั่ง เงียบสงบ ความ สงบ เงียบสงบสันติภาพ เงียบ สงบ สงบ เงียบสงบสั่ง...
 • ความว่องไว คำตรงข้าม: slowness, sluggishness, ploddingness, languor, torpidity
 • ความสงบ คำตรงข้าม: ตึงเครียด agitated, roiled ทำขึ้น รบกวน rousedความโกลาหล หลีกหนีความวุ่นวาย โรค tumult...
 • ความสงสัย คำตรงข้าม: ความไว้วางใจ เชื่อมั่น ศรัทธา ความปลอดภัย ความเชื่อ
 • ความสนใจ คำตรงข้าม: ละเลย ไม่สนใจ slightนอนหลับหรือไม่ absent-mindedness ละเลย inattention, heedlessness รบกวน obliviousness
 • ความสว่าง คำตรงข้าม: วิงเวียน awkwardness, laboriousness ความหนักเบา leadennessสี ความสว่าง ความเข้ม ความมืดน้ำหนัก...
 • ความสอดคล้องกัน คำตรงข้าม: ความขัดแย้ง incongruity คล้อง กัน ผลต่าง ความแตกต่าง
 • ความสะดวกสบาย คำตรงข้าม: ความรู้สึกไม่สบาย ความยากจน penury ทุกข์ ทรมาน ความไม่สงบกังวล ปัญหา disquiet, afflict...
 • ความสันโดษ คำตรงข้าม: sociability เข้าร่วม ไกล gregariousness เพื่อน
 • ความสัมพันธ์ คำตรงข้าม: ความเป็นอิสระ แยก separateness
 • ความสามัคคี คำตรงข้าม: ขัดแย้งกัน ขัดแย้ง clashing, dissident, incongruous
 • ความสามารถ คำตรงข้าม: maladroit, inept ไม่เพียงพอ ป้ำ ๆ ineffectual หมันincompetence ไม่สามารถ ความไม่ถูก ไม่เพียงพอ inadequacy...
 • ความสำคัญ คำตรงข้าม: inanimate ตาย lifelessสำคัญ สำคัญ หลัก อีก คีย์ ขาตั้งกล้องโจมตีไม่สำคัญ ไม่สำคัญ...
 • ความสำเร็จ คำตรงข้าม: ความล้มเหลว อย่างลวก ๆ ระเบียบ fiasco ทำแท้ง แท้งบุตร dud รองเท้าใส่เล่นหิว...
 • ความสุข คำตรงข้าม: โชคร้าย ไป inauspiciousเศร้า อนาถ ซึมเศร้า มืดมน glum, wretched, downcast ครูฝึกหดหู่ใจชัง...
 • ความหนักเบา คำตรงข้าม: สว่าง weightlessness, airinessง่าย agreeableness, pleasantness, tolerability
 • ความหมาย คำตรงข้าม: highborn, patrician รูป โนเบิล thoroughbred พรรณเลือกมา ซู นายกรัฐมนตรี แห่ง เลือกทันสมัย...
 • ความหยาบคาย คำตรงข้าม: ความเอื้อเฟื้อ มารยาท politeness ริต้า savoir ภาคอีสาน
 • ความหลากหลายทางชีวภาพ คำตรงข้าม: ความรื่นรมย์ ความ homogeneity บคคลเหล่านี้ ซ้ำ ประจำ
 • ความหวัง คำตรงข้าม: หวัง สิ้นหวัง ท้อแท้ pessimism กลัวหวังว่า คาดหวัง aspire หวัง...
 • ความอดทน คำตรงข้าม: อาการ ฐานะ หงุดหงิด nervousness, hastiness, impetuosityintolerance, peremptoriness, strictness, aloofnessความอดทน ความสงบ...
 • << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>