เรียกดูทั้งหมด คำตรงข้าม


 • ความอบอุ่น คำตรงข้าม: ชิล ทั้ง ความเย็น frigidityความเห็นแก่ตัว ทั้ง aloofness, remoteness, callousnessapathy ท่าน ถูกกระตุ้น...
 • ความอยากอาหาร คำตรงข้าม: aversion รังเกียจอย่างแรงรังเกียจ repugnance เปาโล
 • ความอยุติธรรม คำตรงข้าม: ยุติธรรม หุ้น ขวา ยุติธรรม rectitude, evenhandedness เมตตา
 • ความอาย คำตรงข้าม: นิสัย aggressiveness, boldness ประกัน forwardness, self-assertion
 • ความเกลียดชัง คำตรงข้าม: เป็นมิตร amiability ดี ความรัก จิต fondness
 • ความเกี่ยวข้อง คำตรงข้าม: disparity, divergence, irrelevance, inappropriateness, inapplicabilityเกี่ยวข้อง เกี่ยว germane ฉลาด เหมาะ สม จุด เหมาะสม...
 • ความเข้ม คำตรงข้าม: อ่อนแอ shallowness, superficiality, laxity ความเย็น
 • ความเครียด คำตรงข้าม: ลด ดูหมิ่น เล่นลง understate, soft-pedal มองเห็น
 • ความเคารพ คำตรงข้าม: scorn, disdain ดูถูก ตุลาการ หยิ่ง mockery
 • ความเงียบ คำตรงข้าม: ก้อง คน การสั่นพ้อง ความโกลาหล noisiness, tumultรบกวน วุ่นวาย อาการกังวลต่อ...
 • ความเจริญรุ่งเรือง คำตรงข้าม: ภาวะซึมเศร้า ถดถอย เวลายาก ล้มเหลว ต้อง ความยากจน
 • ความเชื่อ คำตรงข้าม: สงสัย สงสัย disbelief ความกังขา mistrust ลัทธิอเทวนิยมdisbelief ระแวง ความสงสัย...
 • ความเชื่อถือ คำตรงข้าม: น่าสงสัย ระมัด ระวัง ระวัง ระมัดระวัง ระวัง
 • ความเชื่อมั่น คำตรงข้าม: ความเชื่อ สงสัย disbelief ความไม่แน่นอน สงสัย ความกังขาระแวง ความสงสัย สงสัย...
 • ความเด็ดขาด คำตรงข้าม: vagueness, obscurity ย่อ deviousness
 • ความเที่ยง คำตรงข้าม: ความไม่สมดุล ความไม่มีเสถียรภาพ shakinessexcitability, nervousness, edginess, awkwardness วิงเวียน
 • ความเบื่อ คำตรงข้าม: ความตื่นเต้น กระตุ้น เคลื่อนไหว ความกระตือรือร้น eagerness
 • ความเป็นจริง คำตรงข้าม: ชิเมร่า ดรีม ภาพลวงตา โกหก ตำนานfraudulence, misrepresentation, falseness สนิท unreality กัน
 • ความเป็นปฏิปักษ์ คำตรงข้าม: เฟรนด์ชิพ amicability สามัคคี ดี ไมตรี จิต
 • ความเป็นเลิศ คำตรงข้าม: mediocrity ต่ำ inadequacy ขาด imperfection
 • ความเยื้องศูนย์กลาง คำตรงข้าม: conventionality, normality ความ ordinariness
 • ความเร็ว คำตรงข้าม: dawdle คืบ คลาน นิ้ว loiter ล่าช้าช้าลง ชะลอ ขัดขวาง ขัดขวาง เบรคslowness, sluggishness...
 • ความเศร้าโศก คำตรงข้าม: ส่งเสริม สัญญา เชียร์ โชคดี มีความสุขความสุข วีว่าซิตี้โฮม euphoria...
 • ความเศร้าโศกจง คำตรงข้าม: เนื้อหามีความสุข บัด ร่าเริง ความ สุข
 • ความเสมอภาค คำตรงข้าม: ความไม่เท่าเทียมกัน disparity ความขัดแย้ง
 • ความเสียหาย คำตรงข้าม: ศีลธรรม ความบริสุทธิ์ ความดี ความชอบธรรม ความยุติธรรม
 • ความเสียใจ คำตรงข้าม: จอย elation ทุก ความสุขสิ่งมีชีวิต ฉลอง หัวเราะ ยิ้มพร บุญ ประโยชน์ โบนันซ่า
 • ความเสี่ยง คำตรงข้าม: ความปลอดภัย ความปลอดภัย ป้องกัน safeness
 • ความเหมาะ คำตรงข้าม: conformist ตัวเชื่อม สมาชิก ภายใน
 • ความแข็ง คำตรงข้าม: ความนุ่มนวล pliancy, looseness, laxness, flaccidityมนต์เสนห์ mildness สบาย เมตตา ใจ เจ็บ เมตตา leniency...
 • ความแข็งแรง คำตรงข้าม: frailty อ่อนแอ ความ อาหาร puniness, infirmitycowardice ช่องโหว่ timidity, pusillanimityภาวะ อำนาจเนสส์ incapacity...
 • ความแตกต่าง คำตรงข้าม: ไม่เปิดเผยชื่อข้อตกลง แอคคอร์ด สันติภาพ ความเข้ากันได้ concurrence...
 • ความแตกแยก คำตรงข้าม: เอกภาพ ราบรื่น ความสามัคคี แต่ง งาน เชื่อม
 • ความแม่นยำ คำตรงข้าม: vagueness, inaccuracy, indeterminacy ย่อ ประมาณ
 • ความโกรธ คำตรงข้าม: equanimity ความสงบ ความสงบ ความยับยั้งชั่งใจ สันติภาพ ความสงบกล่อม mollify บรรเทา...
 • << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>