เรียกดูทั้งหมด คำเหมือน


 • จัด คำเหมือน: กุด mangle แผล บาดเจ็บ บาดเจ็บ ฉีก rend, lacerate, dismember, cripple ง่อยเปลี้ยเสียขา ปิด hamstring...
 • จัดการ คำเหมือน: ควบคุม จัดการ ใช้ ควบคุม ซ้อมรบ วิศวกร wangle ต้องใช้ ใช้ ควง ใช้ ทำงาน...
 • จัดชิดขอบ คำเหมือน: ล้าง ขอโทษ absolve แสดงความบริสุทธิ์ exculpate, exoneratevindicate, legitimize, corroborate ยืนยัน ตรวจสอบ...
 • จัดประเภท คำเหมือน: จัดประเภท denominate กำหนด แค็ตตาล็อก pigeonhole เรียน กำหนด จัดอันดับ แบรนด์ แท็ก...
 • จัดระเบียบ คำเหมือน: ประมวล สั่ง methodize, regularize แบ่งประเภท เรียงลำดับ กลุ่ม ประสานงาน กดแท็บ...
 • จัดวาง คำเหมือน: ใช้ ใช้ ตั้งค่า จัดเรียง กำหนด ตำแหน่ง
 • จัดสรร คำเหมือน: เป็นลมการปันส่วน เงิน เบี้ยเลี้ยง งบประมาณ จัดสรร รายจ่าย คนย่านหนึ่ง...
 • จัดส่ง คำเหมือน: ฆ่า ฆ่า ฆ่า ดำเนิน สังหาร เผด็จ ยิง ตัดจำหน่ายของ ฆ่า เขียงเรื่อง ข่าว...
 • จัดหา คำเหมือน: รับ ได้รับ ได้รับ ได้รับ บรรลุ ปลอดภัย มาโดย ชนะ ซื้อ ซื้อ เหมาะสม รับ...
 • จัดหาวัสดุ คำเหมือน: ให้ เฟอร์ ให้ นำ นำเสนอ รองรับ กำหนด กำหนด เติม ตอบสนอง หุ้น เงินสำรอง provender,...
 • จัดเตรียม คำเหมือน: forethought มองอนาคต เตรียม prearrangement สำรอง ความคาดหมาย ความรอบคอบ ระวัง น้ำเน่า...
 • จัดเรียง คำเหมือน: ออกแบบ ฟอร์ม โครงสร้าง ระบบ รูปแบบ ลักษณะ ลักษณะ แต่งหน้า องค์ประกอบ...
 • จัดเลี้ยง คำเหมือน: งานเลี้ยง
 • จัดให้ คำเหมือน: เฟอร์ จัดหา ให้ ก่อนพยายามแต่งกาย อาร์เรย์ ดำเนินการ เครื่องแต่งกาย แขน...
 • จับ คำเหมือน: ยึด จับ คว้า จับกุม กลัวนำไป มุม snare ดัก ใช้ ใส่ปลอกรู้ เข้าใจ เคน สามารถ...
 • จับกุม คำเหมือน: โดดเด่น โดดเด่น น่าสนใจ เสน่ห์ engrossing ประกอบ โดดเด่น ตลอด จับยึด
 • จับค่า คำเหมือน: แซง กำไร ยกเครื่อง มาถึง วิธี ทรุดโทรม ถึง บรรลุ
 • จับตัวเป็น คำเหมือน: clot แข็ง เฉาก๊วย congeal แบบฟอร์ม thicken เริ่ม ตั้ง curdle บีบ มวล gelatinize, inspissate
 • จับบน คำเหมือน: เข้าใจ เห็น เข้าใจ เข้าใจ ทรู เข้าใจ หา คิดออก กลัวนำไป แก้ wise ขึ้น
 • จับมือ คำเหมือน: สวมกอด กอด ดอกตูม ล้อม ห่อคว้า แน เข้าใจ ถือ จับ บีบ clutch กด wrest แย่งเข้าใจ...
 • จับยาม คำเหมือน: ทายไว้
 • จับใจ คำเหมือน: หลอกลวง cogent, persuasive, telling ถูกต้อง พลัง unanswerable, irrefutable ข้อสรุป น้อง ๆ ไม่พ้น เสียง...
 • จัมโบ้ คำเหมือน: ขนาดใหญ่ ใหญ่ ใหญ่ ยักษ์ ยักษ์ มหึมา elephantine
 • จัมโบ้ Mumbo คำเหมือน: gobbledygook, doublespeak, abracadabra, rigmarole, obscurantism เยี่ยม pocus เหลวไหล humbug, flummery, sophistry, cant, gibberish ห้องพูดคุย obfuscation
 • จาก คำเหมือน: frightful, dreadful น่ากลัว น่ากลัว horrid, abhorrent ไฮ hideous ส่วน ตกตะลึง awfulพร บุญ windfall ลติ มิราเคิล...
 • จากศูนย์ คำเหมือน: amble, lope วิ่งเหยาะ ๆ รัน ห้อ dogtrot
 • จาน คำเหมือน: เรือ ชาม รองรับ ภาชนะ ภาชนะ จานชาม จาน จานรองแก้ว แผ่นเสียง รเวฟ tureen
 • จารีตประเพณี คำเหมือน: เคย ปกติ ธรรมดา สามัญ ปกติ wonted คุ้นเคย ทั่วไป คุ้นเคย ทั่วไป ปกติ ยอมรับ...
 • จารีตและวิถีประชา คำเหมือน: ประเพณี ประเพณี แบบแผน observances รหัส มาตรฐาน ประเพณี พิธีกรรม ปฏิบัติ ใช้ กฎ...
 • จารึก คำเหมือน: เขียน แกะสลัก กัด ประทับใจ ตรา incise แกะสลัก สลัก ตัวอักษร เครื่องหมาย...
 • จำ คำเหมือน: บังคับ ผลผูกพัน บังคับ บังคับ ต้อง ต้อง หลีกเลี่ยงไม่ได้ จำ เป็น จำ insistent...
 • จำกัด คำเหมือน: จำกัด กี่ ขมับ เลข วัด วัด จำกัด circumscribed ถาวร บางส่วน terminable ชั่วคราว ลี้ อนิยม...
 • จำนวน คำเหมือน: แจงนับ คำนวณ ถูกสอบสวน คำนวณ หมายเลข numeration ประมาณการ บัญชี รวมผลรวม ก้อน...
 • จำนวนมาก คำเหมือน: ส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่ กำกับ ได้ ส่วนสำคัญ generality มวลโดยรวม ปริมาณ สาร ร่างกาย...
 • จำนวนอตรรกยะ คำเหมือน: absurd unreasonable, unreasoning ไม่สมเหตุผล unthinking อับปัญญา unsound, mindless อารมณ์ ลึกลับ unscientific, nonsensical, demented...
 •