เรียกดูทั้งหมด คำเหมือน


 • จัด คำเหมือน: กุด mangle แผล บาดเจ็บ บาดเจ็บ ฉีก rend, lacerate, dismember, cripple ง่อยเปลี้ยเสียขา ปิด hamstring...
 • จัดการ คำเหมือน: หน่วยงาน รัฐบาล ผู้นำ บริหาร ทิศทาง ฝ่าย คณะ ระบอบการปกครอง อิน...
 • จัดชิดขอบ คำเหมือน: vindicate, legitimize, corroborate ยืนยัน ตรวจสอบ อนุมัติ รับประกัน อนุมัติ รักษา ดำรง...
 • จัดประเภท คำเหมือน: เป็นความลับประเภท เกรด เรียง คลาส ป้าย อันดับ สถานะ ยืน กลุ่ม ประเภท ชนิด...
 • จัดระเบียบ คำเหมือน: ประมวล สั่ง methodize, regularize แบ่งประเภท เรียงลำดับ กลุ่ม ประสานงาน กดแท็บ...
 • จัดวาง คำเหมือน: ใช้ ใช้ ตั้งค่า จัดเรียง กำหนด ตำแหน่ง
 • จัดสรร คำเหมือน: ย่านหนึ่ง กำหนด แยก ดอง แบ่งกลุ่ม allot อนุญาต กำหนด บิล แจก กระจาย แบ่ง ร่วม...
 • จัดส่ง คำเหมือน: ฆ่า ฆ่า ฆ่า ดำเนิน สังหาร เผด็จ ยิง ตัดจำหน่ายของ ฆ่า เขียงความเร็ว รีบ...
 • จัดหา คำเหมือน: รับ ได้รับ ได้รับ ได้รับ บรรลุ ปลอดภัย มาโดย ชนะ ซื้อ ซื้อ เหมาะสม รับ...
 • จัดหาวัสดุ คำเหมือน: เก็บ หุ้น สำรอง สำรอง เติม ปริมาณ ยอดเงิน สินค้าคงคลัง สินค้าชดเชย...
 • จัดเตรียม คำเหมือน: forethought มองอนาคต เตรียม prearrangement สำรอง ความคาดหมาย ความรอบคอบ ระวัง น้ำเน่า...
 • จัดเรียง คำเหมือน: ออกแบบ ฟอร์ม โครงสร้าง ระบบ รูปแบบ ลักษณะ ลักษณะ แต่งหน้า องค์ประกอบ...
 • จัดเลี้ยง คำเหมือน: งานเลี้ยง
 • จัดให้ คำเหมือน: เฟอร์ จัดหา ให้ ก่อนพยายามแต่งกาย อาร์เรย์ ดำเนินการ เครื่องแต่งกาย แขน...
 • จับ คำเหมือน: ดู กลัวนำไป สังเกต เข้าใจ เข้าใจ ใน ทำตามค้างไว้ เป็นลม ความเข้าใจ เข็ม...
 • จับกุม คำเหมือน: โดดเด่น โดดเด่น น่าสนใจ เสน่ห์ engrossing ประกอบ โดดเด่น ตลอด จับยึด
 • จับค่า คำเหมือน: แซง กำไร ยกเครื่อง มาถึง วิธี ทรุดโทรม ถึง บรรลุ
 • จับตัวเป็น คำเหมือน: clot แข็ง เฉาก๊วย congeal แบบฟอร์ม thicken เริ่ม ตั้ง curdle บีบ มวล gelatinize, inspissate
 • จับบน คำเหมือน: เข้าใจ เห็น เข้าใจ เข้าใจ ทรู เข้าใจ หา คิดออก กลัวนำไป แก้ wise ขึ้น
 • จับมือ คำเหมือน: เข้าใจ โอบกอด ถือ จับ clutch คว้า ความดัน กอด บีบคว้า แน เข้าใจ ถือ จับ บีบ clutch...
 • จับยาม คำเหมือน: ทายไว้
 • จับใจ คำเหมือน: หลอกลวง cogent, persuasive, telling ถูกต้อง พลัง unanswerable, irrefutable ข้อสรุป น้อง ๆ ไม่พ้น เสียง...
 • จัมโบ้ คำเหมือน: ขนาดใหญ่ ใหญ่ ใหญ่ ยักษ์ ยักษ์ มหึมา elephantine
 • จัมโบ้ Mumbo คำเหมือน: gobbledygook, doublespeak, abracadabra, rigmarole, obscurantism เยี่ยม pocus เหลวไหล humbug, flummery, sophistry, cant, gibberish ห้องพูดคุย obfuscation
 • จาก คำเหมือน: frightful, dreadful น่ากลัว น่ากลัว horrid, abhorrent ไฮ hideous ส่วน ตกตะลึง awfulพร บุญ windfall ลติ มิราเคิล...
 • จากศูนย์ คำเหมือน: amble, lope วิ่งเหยาะ ๆ รัน ห้อ dogtrot
 • จาน คำเหมือน: เรือ ชาม รองรับ ภาชนะ ภาชนะ จานชาม จาน จานรองแก้ว แผ่นเสียง รเวฟ tureen
 • จารีตประเพณี คำเหมือน: เคย ปกติ ธรรมดา สามัญ ปกติ wonted คุ้นเคย ทั่วไป คุ้นเคย ทั่วไป ปกติ ยอมรับ...
 • จารีตและวิถีประชา คำเหมือน: ประเพณี ประเพณี แบบแผน observances รหัส มาตรฐาน ประเพณี พิธีกรรม ปฏิบัติ ใช้ กฎ...
 • จารึก คำเหมือน: เขียน แกะสลัก กัด ประทับใจ ตรา incise แกะสลัก สลัก ตัวอักษร เครื่องหมาย...
 • จำ คำเหมือน: ตอบ แนะนำ พินัยกรรม มือลง อำนวย endow จะ ประดิษฐ์เรียกคืน เรียกค่า ระลึก ดึง...
 • จำกัด คำเหมือน: จำกัด กี่ ขมับ เลข วัด วัด จำกัด circumscribed ถาวร บางส่วน terminable ชั่วคราว ลี้ อนิยม...
 • จำนวน คำเหมือน: ใช้ ขึ้น ธนาคาร บานพับ เอน นับ ตรึงความเชื่อ มั่นใจหมายเลข ระบุ numerate เค้า...
 • จำนวนมาก คำเหมือน: โดยรวม ปริมาณ สาร ร่างกาย น้ำหนัก ขนาด จำนวน วัด ส่วน ชุด ปริมาณ รวม...
 • จำนวนอตรรกยะ คำเหมือน: absurd unreasonable, unreasoning ไม่สมเหตุผล unthinking อับปัญญา unsound, mindless อารมณ์ ลึกลับ unscientific, nonsensical, demented...
 •