เรียกดูทั้งหมด คำเหมือน


 • ความอยากอาหาร คำเหมือน: ความหิว กระหาย ซื้อ voracity, ravenousness ท้องความปรารถนา โหยหา ขับรถ hankering ลัสท์ เย็น...
 • ความอยุติธรรม คำเหมือน: inequity, unfairness ทรง one-sidedness อคติ อคติ พรรค partisanship บาดเจ็บ ไม่ถูกต้อง ร้องทุกข์...
 • ความอาย คำเหมือน: timidity, bashfulness สำรอง diffidence, coyness, reticence, hesitancy ข้อจำกัด timorousness, demureness, skittishness, fearfulness
 • ความเกลียดชัง คำเหมือน: animosity เกลียด รังเกียจอย่างแรงรังเกียจ detestation ศัตรู antagonism ความเป็นปฏิปักษ์ rancor...
 • ความเกี่ยวข้อง คำเหมือน: เกี่ยวข้อง ไม่เหมาะสม inapplicable, immaterial ไม่เหมาะสม ทะลึ่ง ไม่ inapposite, unfitting, inconsequent ไม่สม...
 • ความเข้ม คำเหมือน: ลึก เข้มข้น แรง ส่วนปลาย ความรัก ความรุนแรง profundity พลังงาน ardor แข็ง พลังงาน...
 • ความเข้าใจ คำเหมือน: รับรู้ เข้าใจ เจาะ ได้ สัญชาตญาณ intuitiveness, perspicacity, epiphany, perspicuity, sagacity ความเข้าใจ apergu...
 • ความเครียด คำเหมือน: เน้น สำคัญ สำคัญ กังวล ช่วงเวลา น้ำหนัก แรงโน้มถ่วง แรง นำเข้า หมายเหตุ...
 • ความเคารพ คำเหมือน: เห็นคุณค่า บูชา ความกลัว veneration ตะลึง เกียรติ glorification, exaltation สัมมาคารวะ...
 • ความเงียบ คำเหมือน: เงียบ แบบเอเชีย ความนิ่ง สงบ สงบ เงียบ สงบ สงบ สงบ placidity ง่าย quietismความเงียบ...
 • ความเจริญรุ่งเรือง คำเหมือน: มั่งคั่ง ความสำเร็จ โชคดี affluence ริชเชส ง่าย บูม มากมาย ดี หรูหรา
 • ความเชี่ยวชาญ คำเหมือน: ทักษะ ฝึกอบรม knowhow เป็นครู ความรู้ อำนาจ คำสั่ง ประสบการณ์ ความชำนาญ...
 • ความเชื่อ คำเหมือน: ความเชื่อ เห็นเหมือน มั่นใจ เชื่อถือ ศาสนา ลัทธิ บริษัทเครโดอินเตอร์ troth...
 • ความเชื่อถือ คำเหมือน: ขำครอง เกินไป ingenuous, gullible, unsuspecting, unwary บริสุทธิ์ น่า ในเชิงบวก ง่าย unguarded อ้างอิง...
 • ความเชื่อมั่น คำเหมือน: ความน่าเชื่อถือ พึ่ง ศรัทธา เห็นเหมือน ความเชื่อ ประกัน certitude เชื่อมั่น...
 • ความเชื่อโชคลาง คำเหมือน: ความคิด ความเชื่อ ตำนาน ตำนาน นิทาน ประเพณี เองcredulity, gullibility เข้าใจผิด ลวงตา...
 • ความเด็ดขาด คำเหมือน: frankness, forthrightness, outspokenness, bluntness, brusqueness พูด จริงใจ ซื่อสัตย์ อย่างยิ่ง
 • ความเที่ยง คำเหมือน: สมดุล สมดุล มั่นคง equipoise, steadiness, counterpoiseค้าง สนับสนุน ตำแหน่ง ระงับ ลอย สมดุล...
 • ความเบื่อ คำเหมือน: tedium บคคลเหล่านี้ ennui เซ็ง humdrum, deadness เรียบ ความซึมเศร้า stuffiness ภาย เทวัญดาราสปา...
 • ความเป็นจริง คำเหมือน: genuineness แท้ ตั้งแต่ ความสมจริง materiality จริง จริงความจริง verity ความจริง เอนทิตี...
 • ความเป็นปฏิปักษ์ คำเหมือน: ศัตรู ความเกลียดชัง animosity, antagonism, rancor เจ็บแค้น เกลียด พยาบาท antipathy มิด เสียเลือด
 • ความเป็นส่วนตัว คำเหมือน: สันโดษ sequestration เกษียณอายุ แยก aloofness, unsociability ผ่อน ปรัชญา ถอน การแบ่งแยก purdah
 • ความเป็นอมตะ คำเหมือน: มีชื่อเสียง ชื่อเสียง เกียรติ enshrinement, canonization ป หน่วยความจำdeathlessness, imperishability, indestructability,...
 • ความเป็นเจ้า คำเหมือน: acquisitive โลภโมโทสันเห็นแก่ตัว ตะกละ เรียง อำนาจเหนือ การ ควบคุม overprotective เข้าใจ...
 • ความเป็นเลิศ คำเหมือน: ปม แตกต่าง เนิน ละเอียด มไหศวรรย์ ปวง superlativeness, virtuosity อัจฉริยะ
 • ความเป็นไปได้ คำเหมือน: โอกาส ความเป็นไปได้ ศักยภาพ โอกาส ทาง attainability, achievabilityความน่าเป็น โอกาส โอกาส...
 • ความเพลิดเพลิน คำเหมือน: ความสุข ความพึงพอใจ พึงพอใจ สนุก delectation นันทนาการ บันเทิง สนุก สนุกสนาน...
 • ความเยื้องศูนย์กลาง คำเหมือน: strangeness, oddness พิเศษ อาการตีบ ภาวะเอกฐาน เหนืออำเภอใจ ราชประสงค์ ประหลาด...
 • ความเร็ว คำเหมือน: รีบ รีบ บิน แข่งขัน ไปรษณีย์ วิ่ง วิ่ง spurt วิ่ง ฉีกขาด ยิง หลัก สูตร...
 • ความเศร้าโศก คำเหมือน: ภาวะซึมเศร้า dejection หยี ท้อแท้ บลูส์ ถ่ายโอน ทุกข์ woe, dolor ความเสียใจ...
 • ความเศร้าโศกจง คำเหมือน: inconsolable, heartsick อ้างว้าง despairing, forlorn, wretched, ravaged ทำลาย ทรมาน agonized อก heartbroken
 • ความเสมอภาค คำเหมือน: พาริตี้ sameness คล้าย เอกลักษณ์ สมการ เทียบเท่า คล้าย ความรื่นรมย์ egalitarianism
 • ความเสียหาย คำเหมือน: ศีลธรรม ติดอยู่ในกิเลส debasement บาป เลื่อมใส perversion, viciousness ชั่ว รอง พงศ์พันธุ์ baseness...
 • ความเสียใจ คำเหมือน: ความเศร้าโศก ทุกข์ เจ็บปวด ความโศกเศร้า woe, lamentation, dolor ไว้ทุกข์ ทุกข์...
 • ความเสี่ยง คำเหมือน: คุก imperil, jeopardize อันตราย peril ร่วมทุน โอกาสอันตราย มังกร เป็นอันตรายต่อ คุกคาม...
 •