เรียกดูทั้งหมด คำเหมือน


 • ความอยากอาหาร คำเหมือน: ความปรารถนา โหยหา ขับรถ hankering ลัสท์ เย็น ลิ้น แกะสลัก สนุกสนาน รสชาติ appetence...
 • ความอยุติธรรม คำเหมือน: inequity, unfairness ทรง one-sidedness อคติ อคติ พรรค partisanship บาดเจ็บ ไม่ถูกต้อง ร้องทุกข์...
 • ความอาย คำเหมือน: timidity, bashfulness สำรอง diffidence, coyness, reticence, hesitancy ข้อจำกัด timorousness, demureness, skittishness, fearfulness
 • ความเกลียดชัง คำเหมือน: animosity เกลียด รังเกียจอย่างแรงรังเกียจ detestation ศัตรู antagonism ความเป็นปฏิปักษ์ rancor...
 • ความเกี่ยวข้อง คำเหมือน: pertinence ความเกี่ยวข้อง aptness, relatedness เหมาะสม เชื่อมต่อ ความสัมพันธ์ ความ เรือง...
 • ความเข้ม คำเหมือน: ลึก เข้มข้น แรง ส่วนปลาย ความรัก ความรุนแรง profundity พลังงาน ardor แข็ง พลังงาน...
 • ความเข้าใจ คำเหมือน: รับรู้ เข้าใจ เจาะ ได้ สัญชาตญาณ intuitiveness, perspicacity, epiphany, perspicuity, sagacity ความเข้าใจ apergu...
 • ความเครียด คำเหมือน: เน้น เน้นเสียง อักขระเน้นเสียง คุณลักษณะ เน้น ขีดเส้นใต้ คั่นด้วย...
 • ความเคารพ คำเหมือน: เห็นคุณค่า บูชา ความกลัว veneration ตะลึง เกียรติ glorification, exaltation สัมมาคารวะ...
 • ความเงียบ คำเหมือน: ความเงียบ ความนิ่ง hush, inaudibility, muteness, soundlessness, noiselessnessเงียบ แบบเอเชีย ความนิ่ง สงบ สงบ...
 • ความเจริญรุ่งเรือง คำเหมือน: มั่งคั่ง ความสำเร็จ โชคดี affluence ริชเชส ง่าย บูม มากมาย ดี หรูหรา
 • ความเชี่ยวชาญ คำเหมือน: ทักษะ ฝึกอบรม knowhow เป็นครู ความรู้ อำนาจ คำสั่ง ประสบการณ์ ความชำนาญ...
 • ความเชื่อ คำเหมือน: ยอมรับ ความเชื่อ เห็นเหมือน พึ่ง มั่นใจ อัสสัมชัญ ความจริง เครดิต จูงใจ...
 • ความเชื่อถือ คำเหมือน: ขำครอง เกินไป ingenuous, gullible, unsuspecting, unwary บริสุทธิ์ น่า ในเชิงบวก ง่าย unguarded อ้างอิง...
 • ความเชื่อมั่น คำเหมือน: ข้อความ ขนมปัง อวยพร ข้อ ฮิตเลอร์ ประการ felicitations...
 • ความเชื่อโชคลาง คำเหมือน: credulity, gullibility เข้าใจผิด ลวงตา ภาพลวงตา misapprehension ไสยศาสตร์ มูนไชน์...
 • ความเด็ดขาด คำเหมือน: frankness, forthrightness, outspokenness, bluntness, brusqueness พูด จริงใจ ซื่อสัตย์ อย่างยิ่ง
 • ความเที่ยง คำเหมือน: ค้าง สนับสนุน ตำแหน่ง ระงับ ลอย สมดุล เวอร์ แขวนสมดุล สมดุล มั่นคง equipoise,...
 • ความเบื่อ คำเหมือน: tedium บคคลเหล่านี้ ennui เซ็ง humdrum, deadness เรียบ ความซึมเศร้า stuffiness ภาย เทวัญดาราสปา...
 • ความเป็นจริง คำเหมือน: ความจริง verity ความจริง เอนทิตี actuality ถูก ปรากฏการณ์genuineness แท้ ตั้งแต่...
 • ความเป็นปฏิปักษ์ คำเหมือน: ศัตรู ความเกลียดชัง animosity, antagonism, rancor เจ็บแค้น เกลียด พยาบาท antipathy มิด เสียเลือด
 • ความเป็นส่วนตัว คำเหมือน: สันโดษ sequestration เกษียณอายุ แยก aloofness, unsociability ผ่อน ปรัชญา ถอน การแบ่งแยก purdah
 • ความเป็นอมตะ คำเหมือน: มีชื่อเสียง ชื่อเสียง เกียรติ enshrinement, canonization ป หน่วยความจำdeathlessness, imperishability, indestructability,...
 • ความเป็นเจ้า คำเหมือน: acquisitive โลภโมโทสันเห็นแก่ตัว ตะกละ เรียง อำนาจเหนือ การ ควบคุม overprotective เข้าใจ...
 • ความเป็นเลิศ คำเหมือน: ปม แตกต่าง เนิน ละเอียด มไหศวรรย์ ปวง superlativeness, virtuosity อัจฉริยะ
 • ความเป็นไปได้ คำเหมือน: วิถี โน้ม เหตุการณ์ ฉุกเฉิน คาดหวัง โอกาสโอกาส ความเป็นไปได้ ศักยภาพ...
 • ความเพลิดเพลิน คำเหมือน: ความสุข ความพึงพอใจ พึงพอใจ สนุก delectation นันทนาการ บันเทิง สนุก สนุกสนาน...
 • ความเยื้องศูนย์กลาง คำเหมือน: strangeness, oddness พิเศษ อาการตีบ ภาวะเอกฐาน เหนืออำเภอใจ ราชประสงค์ ประหลาด...
 • ความเร็ว คำเหมือน: ความเร็ว ก้าว จังหวะ rapidity, swiftness, celerity, fleetness, quicknessrapidity, swiftness ความเร็ว quickness, celerity รีบ alacrity...
 • ความเศร้าโศก คำเหมือน: ความเสียใจ ความปวดร้าว ความทุกข์ เลือดเย็น ความโศกเศร้า woe...
 • ความเศร้าโศกจง คำเหมือน: inconsolable, heartsick อ้างว้าง despairing, forlorn, wretched, ravaged ทำลาย ทรมาน agonized อก heartbroken
 • ความเสมอภาค คำเหมือน: พาริตี้ sameness คล้าย เอกลักษณ์ สมการ เทียบเท่า คล้าย ความรื่นรมย์ egalitarianism
 • ความเสียหาย คำเหมือน: บาดเจ็บ ทำร้าย ทำ ร้าย ทำลาย defacement, defilement, disfigurement เสื่อมสภาพ นอง spoliation ผล ขาดทุน...
 • ความเสียใจ คำเหมือน: ความเศร้าโศก ทุกข์ เจ็บปวด ความโศกเศร้า woe, lamentation, dolor ไว้ทุกข์ ทุกข์...
 • ความเสี่ยง คำเหมือน: คุก imperil, jeopardize อันตราย peril ร่วมทุน โอกาสอันตราย มังกร เป็นอันตรายต่อ คุกคาม...
 •