เรียกดูทั้งหมด คำเหมือน


 • ความทุกข์ คำเหมือน: รำคาญ ปัญหา อารมณ์เสีย กังวล รบกวน perturb กวน รบกวน afflict, harrow กดดัน อาการปวด sadden,...
 • ความนิยม คำเหมือน: acclaim อนุมัติ ยอมรับ โปรดปราน สนับสนุน สัมมาคารวะ ชื่อเสียง ชื่อ...
 • ความน่าเชื่อถือ คำเหมือน: อาศัย ขึ้นอยู่ ศรัทธา นับ เชื่อ เอน ธนาคาร สินเชื่อ accredit สาบานโดย เปิด...
 • ความน่าเป็น คำเหมือน: โอกาส ข้อสันนิษฐาน โอกาส โอกาส ความคาดหวัง หวย ความเสี่ยง ราคา โอกาส...
 • ความบริสุทธิ์ คำเหมือน: คุณธรรม ละเว้น บริสุทธิ์ แอ็บเซนชัน continence บริสุทธิ์ โมเดสตี้ sinlessness...
 • ความบันเทิง คำเหมือน: สนุก ผัน ความสุข สนุก หย่อน กีฬา แสดง งานอดิเรก ประสิทธิภาพ นันทนาการ...
 • ความบาดหมาง คำเหมือน: กัน รบกวน ความไม่เห็นด้วย dissonance แตกต่าง ทะเลาะ ขัดแย้ง ช่วงชิงงานบน...
 • ความประทับใจ คำเหมือน: ผล อิทธิพล ผลกระทบ รู้สึก อารมณ์ คิด ดู คิด ความคิด ความรู้สึก ความ hunch...
 • ความปรารถนา คำเหมือน: ยาวสำหรับ ต้อง อยาก ต้องการ ขอ ขอ เพื่อ ต้อง ละโมบ ต้อง หิวโหย ใฝ่ ache...
 • ความปลอดภัย คำเหมือน: ความปลอดภัย ป้องกัน safeness อนุรักษ์ เก็บ พักอาศัย ลี้ภัย หลบ surety ภูมิคุ้มกัน...
 • ความปวดร้าว คำเหมือน: ทุกข์ทรมาน ทรมาน ทรมาน ทุกข์ woe เจ็บปวด ความทุกข์ ความเสียใจ ปาง...
 • ความผิด คำเหมือน: ละอายใจ กล่าวโทษ ไม่ถูกต้อง ความชั่ว offensiveness เลื่อมใสblameworthiness, culpability, reprehensibility...
 • ความผิดปกติ คำเหมือน: แบ่ง ล้มเหลว ข้อบกพร่อง ปัญหา ตอไม้ใต้น้ำ ผิดพลาด ผลการ
 • ความผิดพลาด คำเหมือน: ยุบ ทำลาย ล้มเหลว ภาวะซึมเศร้า ฤดูใบไม้ร่วง แบ่ง debacle วิกฤตแคลช บาง...
 • ความพอประมาณ คำเหมือน: ดูแล อารมณ์ ผดุง judiciousness อั้น abstemiousness, frugality วัด พิจารณา ความรอบคอบteetotaling ละเว้น...
 • ความพึงพอใจ คำเหมือน: พอใจ พอใจ รู้สึก cheering พบ สนุกสนาน เวลคัม พอใจ พอใจ ขอบคุณ สดชื่น ดีสำเร็จ...
 • ความภาคภูมิใจ คำเหมือน: นับถือตนเอง เคารพตัวเอง ศักดิ์ศรี self-worth, amour-propreหยิ่ง หยิ่ง โต๊ะเครื่องแป้ง...
 • ความมั่งคั่ง คำเหมือน: มั่งคั่ง affluence หรู ริชเชส ฟอร์จูน เจริญ สบาย สมบัติ เงิน ทรัพยากร หลวง
 • ความมั่นคง คำเหมือน: steadiness สมดุล สมดุล ความเที่ยง sturdiness ไอซ์ ความสมบูรณ์ ความแข็งแรง นำ...
 • ความมึนงง คำเหมือน: ดึก ดรีม เดย์ดรีม สบาย สะกด วิสัยทัศน์ เข้มข้น ดูดซึม abstraction ศึกษาน้ำตาล...
 • ความยับยั้งชั่งใจ คำเหมือน: ข้อจำกัด ป้องกัน อุดตัน จำกัด จำกัด circumscription จับกุม กัก เข้า กักขัง เชลย...
 • ความยากจน คำเหมือน: ขาด ขาดแคลน ขาดแคลน ไม่เพียงพอ paucity, scantiness ขาดแคลน ขาด skimpinesspenury, pauperism, indigence, pennilessness...
 • ความยาว คำเหมือน: นามสกุล ระยะทาง ขอบเขต ถึง แบบดอกไม้ เข็มทิศ ขนาดระยะเวลา ต่อเนื่อง...
 • ความยำเกรง คำเหมือน: ศักดิ์สิทธิ์ pietism เป็น devoutness, piousness ศักดิ์สิทธิ์ เกรซ ความจงรักภักดี...
 • ความยืดหยุ่น คำเหมือน: ความยืดหยุ่น หลากหลาย pliancy, pliability พยุง ตอบสนอง amenability,...
 • ความยุติธรรม คำเหมือน: ความซื่อสัตย์ ความซื่อสัตย์ เกียรติ uprightness ประเสริฐ บุญ probityมีผลบังคับใช้...
 • ความรอบคอบ คำเหมือน: เศรษฐกิจ เกี่ยวกับภัตตาคาร frugality, thriftiness ผดุง self-denial, parsimony จัดหา ดูแล...
 • ความรัก คำเหมือน: เพียง เช่น อิ่ม ลิ้มรส แฟนซี ชื่นชมความรัก ความปรารถนา โรง infatuation ซื้อ...
 • ความรับผิดชอบ คำเหมือน: ความรับผิดชอบ answerability ข้าวแดงแกงร้อน ข้อผูกมัด culpability ความรับผิดชอบ...
 • ความรำคาญ คำเหมือน: vexation ระคายเคือง เบียดเบียน exasperation ทำให้รุนแรงขึ้น รบกวน bedevilment ปัญหา รำคาญ...
 • ความรู้ คำเหมือน: รับรู้ สติ ความเข้าใจ เข้าใจ รับรู้ ได้ ปัญญา cognizanceเรียนรู้ ศึกษา erudition...
 • ความรู้สึก คำเหมือน: ตอบสนอง สำคัญ ทราบ รู้สึก ไวต่อ ชีวิต ชีวิต สติ เหมาะสม ฉลาด ปฏิกิริยา...
 • ความร่วมมือ คำเหมือน: ร่วมมือ ดาม สระว่ายน้ำ ประสานงาน co-act รวม ช่วย pitch ใน ร่วม conjoin เข้าร่วม วง...
 • ความร้อน คำเหมือน: ความรัก ความตื่นเต้น ความเข้ม บ้า โกรธ fervor สด ardor อารมณ์อบอุ่น hotness อุณหภูมิ...
 • ความละเอียด คำเหมือน: แก้ปัญหา กำหนด ตัดสินใจ อุทิศ ความทะเยอทะยาน ความเพียรพยายาม นำ tenacity...
 •