เรียกดูทั้งหมด คำเหมือน


 • ความทุกข์ คำเหมือน: กังวล ปัญหา กังวล อาการ วิตกกังวล สบาย ทุกข์ ปวด ทุกข์ ทุกข์ทรมาน...
 • ความนิยม คำเหมือน: acclaim อนุมัติ ยอมรับ โปรดปราน สนับสนุน สัมมาคารวะ ชื่อเสียง ชื่อ...
 • ความน่าเชื่อถือ คำเหมือน: ความเชื่อมั่น พึ่ง ศรัทธา เห็นเหมือน reassurance ความเชื่อ credulity หวัง ยอมรับ...
 • ความน่าเป็น คำเหมือน: โอกาส ข้อสันนิษฐาน โอกาส โอกาส ความคาดหวัง หวย ความเสี่ยง ราคา โอกาส...
 • ความบริสุทธิ์ คำเหมือน: คุณธรรม ละเว้น บริสุทธิ์ แอ็บเซนชัน continence บริสุทธิ์ โมเดสตี้ sinlessness...
 • ความบันเทิง คำเหมือน: สนุก ผัน ความสุข สนุก หย่อน กีฬา แสดง งานอดิเรก ประสิทธิภาพ นันทนาการ...
 • ความบาดหมาง คำเหมือน: กัน รบกวน ความไม่เห็นด้วย dissonance แตกต่าง ทะเลาะ ขัดแย้ง ช่วงชิงงานบน...
 • ความประทับใจ คำเหมือน: หมาย imprint แสตมป์ พิมพ์ ตรา ยี่ห้อ รูป ติดตาม เยื้อง แม่พิมพ์ผล อิทธิพล...
 • ความปรารถนา คำเหมือน: ลิ้น ซื้อ hankering โหย ต้อง ต้อง ปณิธาน ความหวัง ความหิว กระหาย covetousness, ache การ...
 • ความปลอดภัย คำเหมือน: ความปลอดภัย ป้องกัน safeness อนุรักษ์ เก็บ พักอาศัย ลี้ภัย หลบ surety ภูมิคุ้มกัน...
 • ความปวดร้าว คำเหมือน: ทุกข์ทรมาน ทรมาน ทรมาน ทุกข์ woe เจ็บปวด ความทุกข์ ความเสียใจ ปาง...
 • ความผิด คำเหมือน: ละอายใจ กล่าวโทษ ไม่ถูกต้อง ความชั่ว offensiveness เลื่อมใสblameworthiness, culpability, reprehensibility...
 • ความผิดปกติ คำเหมือน: แบ่ง ล้มเหลว ข้อบกพร่อง ปัญหา ตอไม้ใต้น้ำ ผิดพลาด ผลการ
 • ความผิดพลาด คำเหมือน: ยุบ ทำลาย ล้มเหลว ภาวะซึมเศร้า ฤดูใบไม้ร่วง แบ่ง debacle วิกฤตชน รื้อถอน...
 • ความพอประมาณ คำเหมือน: ดูแล อารมณ์ ผดุง judiciousness อั้น abstemiousness, frugality วัด พิจารณา ความรอบคอบteetotaling ละเว้น...
 • ความพึงพอใจ คำเหมือน: พอใจ พอใจ รู้สึก cheering พบ สนุกสนาน เวลคัม พอใจ พอใจ ขอบคุณ สดชื่น ดีสำเร็จ...
 • ความภาคภูมิใจ คำเหมือน: นับถือตนเอง เคารพตัวเอง ศักดิ์ศรี self-worth, amour-propreหยิ่ง หยิ่ง โต๊ะเครื่องแป้ง...
 • ความมั่งคั่ง คำเหมือน: มั่งคั่ง affluence หรู ริชเชส ฟอร์จูน เจริญ สบาย สมบัติ เงิน ทรัพยากร หลวง
 • ความมั่นคง คำเหมือน: steadiness สมดุล สมดุล ความเที่ยง sturdiness ไอซ์ ความสมบูรณ์ ความแข็งแรง นำ...
 • ความมึนงง คำเหมือน: ดึก ดรีม เดย์ดรีม สบาย สะกด วิสัยทัศน์ เข้มข้น ดูดซึม abstraction ศึกษาน้ำตาล...
 • ความยับยั้งชั่งใจ คำเหมือน: stricture ห้าม บ้าน ตรวจ forbiddance คำเตือน คำสั่ง รบกวน กล่าว ตำหนิ ขวาง embargo...
 • ความยากจน คำเหมือน: penury, pauperism, indigence, pennilessness ต้อง ต้อง ล้มละลาย privation, destitution, impecuniousness, mendicancy, beggarymeagerness, inadequacy, exiguity,...
 • ความยาว คำเหมือน: ระยะเวลา ต่อเนื่อง ระยะ ระยะเวลา พื้นที่ ระยะ ยืด ขอบเขตการเซ็กเมนต์...
 • ความยำเกรง คำเหมือน: ศักดิ์สิทธิ์ pietism เป็น devoutness, piousness ศักดิ์สิทธิ์ เกรซ ความจงรักภักดี...
 • ความยืดหยุ่น คำเหมือน: ความยืดหยุ่น ยืด ตีกลับ ความ springiness สปริง tensility เกิดความเหนียวโดย ให้...
 • ความยุติธรรม คำเหมือน: evenhandedness เมตตา ยุติธรรม หุ้น justness ยุติธรรมมีผลบังคับใช้ ความถูกต้อง rightfulness,...
 • ความรอบคอบ คำเหมือน: เศรษฐกิจ เกี่ยวกับภัตตาคาร frugality, thriftiness ผดุง self-denial, parsimony จัดหา ดูแล...
 • ความรัก คำเหมือน: เพียง เช่น อิ่ม ลิ้มรส แฟนซี ชื่นชมความโกรธ โกรธ โกรธ บ้า tantrum, vehemence...
 • ความรับผิดชอบ คำเหมือน: ความรับผิดชอบ answerability ข้าวแดงแกงร้อน ข้อผูกมัด culpability ความรับผิดชอบ...
 • ความรำคาญ คำเหมือน: vexation ระคายเคือง เบียดเบียน exasperation ทำให้รุนแรงขึ้น รบกวน bedevilment ปัญหา รำคาญ...
 • ความรู้ คำเหมือน: เรียนรู้ ศึกษา erudition ทุนการศึกษา ประสบการณ์ คุ้นเคย ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล...
 • ความรู้สึก คำเหมือน: ตอบสนอง สำคัญ ทราบ รู้สึก ไวต่อ ชีวิต ชีวิต สติ เหมาะสม ฉลาด ปฏิกิริยา...
 • ความร่วมมือ คำเหมือน: สามัคคี คอนเสิร์ต coaction, concurrence เข้าร่วม สหภาพ ร่วมกัน เข้าไป สมาคม สมาพันธ์...
 • ความร้อน คำเหมือน: ใจร้อนอบอุ่น hotness อุณหภูมิ ไข้ fieriness, torridness, sultrinessความรัก ความตื่นเต้น ความเข้ม...
 • ความละเอียด คำเหมือน: แผน โครงร่าง เสนอ เสนอ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สิ้นสุด ความทะเยอทะยาน...
 •