เรียกดูทั้งหมด คำเหมือน


 • ข้อดี คำเหมือน: ปม ascendancy มไหศวรรย์ ขอบ ต่อ พลังงาน ลูกค้าเป้าหมาย เพรสทีจ เด่น primacy อิทธิพล...
 • ข้อตกลง คำเหมือน: ความเข้าใจ สนธิสัญญา สัญญา จัด สนธิสัญญา สิ่ง กระชับ พันธสัญญา ต่อรอง...
 • ข้อบกพร่อง คำเหมือน: ข้อบกพร่อง imperfection, misdeed, peccadillo ปัญหา ฝ้า คง อ่อนแอ foible ผิดพลาด ตอไม้ใต้น้ำ...
 • ข้อผิดพลาด คำเหมือน: wiretap เคาะ ฟังใน eavesdropรบกวน รบกวน ประสาท irk ข่ม เฮกเตอร์ badger, nettle ขี้บ่น...
 • ข้อผูกมัด คำเหมือน: หนี้ จำนำ ภาระ พันธบัตร stipulation ความรับผิดชอบ ข้อตกลง สัญญา พันธสัญญา...
 • ข้อมูล คำเหมือน: enlightening ให้คำแนะนำ ศึกษา edifying, revealing ให้ข้อมูล สื่อสาร ปรึกษา revelatory, revealing...
 • ข้อมูลจำเพาะ คำเหมือน: รายละเอียด เงื่อนไข stipulation เฉพาะ สินค้า เฉพาะ ความจริง รายงาน ด้าน...
 • ข้อมูลประจำตัว คำเหมือน: ตรวจสอบ
 • ข้อมูลพื้นฐาน คำเหมือน: พื้นฐาน ทฤษฎี หลักฐาน หลัก หัวใจ สิ่งจำเป็นสำหรับ ราก คีย์ หลัก สำคัญ...
 • ข้อสรุป คำเหมือน: เด็ดขาด ทั่วไป irrefutable ดู แน่ นอน determinative บอก incontrovertible, unarguableหลังสุดท้าย เทอร์มินัล...
 • ข้อสอบ คำเหมือน: รัฐ inborn ธา inbred ธรรมชาติ โดยธรรมชาติ พื้น ธรรมนูญ พื้นเมือง มา จำเป็น intrinsic, ingrained
 • ข้อสันนิษฐาน คำเหมือน: หยิ่ง ความกล้า forwardness, impertinence, insolence ทองเหลือง effrontery ปากปราศรัยน้ำใจเชือด contumely...
 • ข้อเสนอ คำเหมือน: เสนอ เสนอ เสนอราคา โหมโรง นำเสนอ ความละเอียด เคลื่อนไหว แนะนำ แผน...
 • ข้อเสนอแนะฉบับนี้ คำเหมือน: ช่วงนั้น
 • ข้อเสีย คำเหมือน: คืนเงิน น๊อต ภาระผูกพัน หนี้สิน แฮนดิแคป ความไม่สะดวก รบกวน ความลำบากใจ...
 • ข้อโต้แย้ง คำเหมือน: คำถาม แตกต่าง ไม่เห็นด้วย ท้าทาย ขัดแย้ง ปฏิเสธ controvert, impugnกัน แตกต่าง สนทนา...
 • ข้า คำเหมือน: ข้าราชการ ผู้ช่วย สหาย aide, handmaid บริการ lackey บอดี้ พนักงานเสิร์ฟ steward...
 • ข้าง คำเหมือน: ใกล้ ความใกล้เคียง ปริมณฑล contiguity, propinquity ประมาณ พื้นที่ใกล้เคียง
 • ข้างแรม คำเหมือน: ลด ผุ ปฏิเสธ lessening ลดลง ลด หย่อน เฟดปฏิเสธ น้ำ ลด หมดอายุ อายุ ยุติ lapse ล้มเหลว...
 • ข้าม คำเหมือน: ill-tempered, peevish ขี้งอน waspish, crabbed, crabby, cranky, churlish, sulky, cantankerous, sullen, complaining, snappish, fretful อารมณ์ testytwitch, wrench...
 • ข้าราชการ คำเหมือน: ราชการ เจ้าหน้าที่ apparat เครื่องมือ หน่วยงาน ดูแล รัฐบาล officialdom, bureaucratismเทปสีแดง...
 • ข้าว คำเหมือน: พื้นผิว รูปแบบ พื้นผิว แน็ปเมล็ด เมล็ดธัญพืช ข้าวโพด caryopsisเม็ด อนุภาค บิต...
 • ข้าวกล้อง คำเหมือน: หยาบ
 • ข้าวแดงแกงร้อน คำเหมือน: ข้อผูกมัด หนี้สิน ความรับผิดชอบ ความกตัญญู
 • ข้าศึก คำเหมือน: ศัตรู ฝ่ายตรงข้าม โมโห ปฏิปักษ์ assailant คู่ต่อสู้ คู่แข่ง nemesis
 • ข้าแผ่น คำเหมือน: ทาส
 • คง คำเหมือน: defect, imperfection, frailty ข้อบกพร่อง ปัญหา คืนเงิน infirmity, inadequacy อ่อนแอ ล้มเหลว ขาด ขาดดุล...
 • คงที่ คำเหมือน: บริษัท มั่นคง ถาวร ทาง ทึบ คง สอดคล้อง unfaltering สม่ำเสมอ ปกติ ถาวรคง สอดคล้อง...
 • คงอยู่ คำเหมือน: ทน ล่าสุด ปฏิบัติ ดำเนิน รอด ยืด ลิงเกอร์ ยังคง พักต่อ พากเพียร ยืนยัน...
 • คณบดี คำเหมือน: อาวุโส ทหารผ่านศึก พี่รัฐบุรุษ แกรนด์ชรา ผู้นำ doyen ไกรส์เนินแรก สำคัญ พี่...
 • คณะ คำเหมือน: เปิด อายุ reestablishment นันทนาการ ต่อเนื่อง recommencement, reembarking เริ่มต้นใหม่รู้สึก...
 • คณะรัฐมนตรี คำเหมือน: กรณี หน้าอก ตู้ ตู้เสื้อผ้า ตู้ มัน แต่งตัว commode ลำตัว แฟ้ม เก็บ
 • คณิตศาสตร์ คำเหมือน: แน่นอน แม่นยำ disciplined ที่แน่ชัด เข้มงวด แน่นอน บวก สัมบูรณ์ unerring แข็ง เข้มงวด...
 • คดี คำเหมือน: ไม่ถูกต้องเปลือง การทำลาย ไม่เหมาะสม ไม่เป็นธรรม ไม่ซื่อสัตย์ inequitable...
 • คดีหมิ่นประมาท คำเหมือน: ป้ายสี calumny ใส่ smear, slur หมิ่นประมาท obloquy, vilification, aspersion, innuendo โจมตี สแกนดัลหมิ่นประมาท...
 •  

  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > >>