เรียกดูทั้งหมด คำเหมือน


 • ความคมชัด คำเหมือน: ความแตกต่าง dissimilarity, disparity แอนติเธซิส ฟอยล์ กัน ขัดแย้ง ความแตกต่าง...
 • ความคับแค้นใจ คำเหมือน: รถไฟ อุปสรรค กรอบ balustrade ยาม บาร์ banister, parapet, paling ขอบเขตการ
 • ความคาดหมาย คำเหมือน: ความคาดหวัง ความหวัง premonition, presentiment ดูจะ เข้าใจ สะสม preconception, foretaste, forethought
 • ความคาดหวัง คำเหมือน: หวังว่า เสถียรภาพ โอกาส โอกาส ความน่าเป็น ข้อสันนิษฐาน โอกาส สัญญา
 • ความคิด คำเหมือน: ความคิด แนวคิด บทสรุป พิพากษา ความเห็น ความ คิด ประทับใจ นึกคิด หลักoutlook...
 • ความคิดริเริ่ม คำเหมือน: ความคิดสร้างสรรค์ inventiveness จินตนาการ ความฉลาด unconventionality, unorthodoxy อัจฉริยะ...
 • ความคิดสร้างสรรค์ คำเหมือน: inventiveness ความคิดริเริ่มประดิษฐ์คิดค้น พรสวรรค์ ศิลปะ องค์การกองทุน...
 • ความคิดเห็น คำเหมือน: รี กล่าวว่า สังเกต อธิบาย หมายเหตุ พูดถึง สัมผัส วิพากษ์วิจารณ์...
 • ความคืบหน้า คำเหมือน: ปรับปรุง กันถ้วนหน้า ก้าวหน้า โปรโมชั่น amelioration ความสำเร็จ กำไร...
 • ความคุ้นเคย คำเหมือน: ความรู้ ความใกล้ชิด ตระหนัก cognizance ความเข้าใจ ความเข้าใจ ประสบการณ์...
 • ความงาม คำเหมือน: pulchritude ศิลปะ บลูม อัลลูเร เกรซ เสน่ห์ comeliness, shapeliness, loveliness หน้าใสไร้สิวเบลล์...
 • ความจงรักภักดี คำเหมือน: ความยำเกรง ความเคร่งศาสนา consecration ศักดิ์สิทธิ์ อธิษฐาน worshipfulness, devoutness...
 • ความจริง คำเหมือน: actuality จริง จริง วันที่โพส สถิติ verity แน่นอน เกิดขึ้น โดย เฉพาะ เจาะจง...
 • ความจริงใจ คำเหมือน: ความซื่อสัตย์ genuineness พูด probity ความ frankness อย่างยิ่ง ingenuousness, guilelessness, artlessness, earnestness
 • ความจำเป็น คำเหมือน: ความต้องการ อุปสงค์ requisite จำเป็น จำ เป็น ต้อง ไม่ใช่คอนคัว sine...
 • ความชัดเจน คำเหมือน: lucidity, distinctness คำนิยาม specificity, intelligibility เข้าใจ comprehensibility โปร่งใส obviousness เห็น explicitness คมชัด delineation,...
 • ความชัน คำเหมือน: เอียง เอียง เอน ต้อน รายการ แนะนำ เอียง เอียง pitch มุมมอง งอชัน ทางลาด เอียง...
 • ความชั่วร้าย คำเหมือน: บาป ติดอยู่ในกิเลส เลื่อมใส อาชญากรรม รอง พงศ์พันธุ์ turpitude, baseness ภาวะลดรูป...
 • ความชื้น คำเหมือน: ชื้น เปียกรอย dew เปียก wetness ความชื้น ระเหย เหงื่อ เหงื่อออก ไอน้ำ หมอก dankness,...
 • ความช่วยเหลือ คำเหมือน: ช่วย ช่วย สงเคราะห์ สนับสนุน succor มือ ยก สำรอง ความร่วมมือ บริการ
 • ความซับซ้อน คำเหมือน: มีส่วนร่วม entanglement ภาวะแทรกซ้อน intricacy คูณ ทุก ๆ ความยากลำบากเขาวงกต ขนาด snarl...
 • ความซื่อสัตย์ คำเหมือน: สมบูรณ์ rectitude จริงใจ probity, veracity เกียรติ uprightness พูด frankness ความ ความซื่อสัตย์...
 • ความดัน คำเหมือน: ดัน บีบบังคับ จำกัด ชักชวน บังคับ หมีลงตาม บิดของ แขน ปั้ม ไดรฟ์ coax...
 • ความดี คำเหมือน: ความเป็นเลิศ บุญ มูลค่า ปม คุ้มค่า ความคุ้มค่า คุณภาพการเมตตา ดี kindliness...
 • ความดุร้าย คำเหมือน: ความโหดร้าย
 • ความตาย คำเหมือน: ทำลาย ทำลายล้าง หายนะ สูญพันธุ์ รื้อถอน มรณะ ขจัด เสร็จสิ้น ทำลาย ยกเลิก...
 • ความตึงเครียด คำเหมือน: วิตกกังวล nervousness ต้องใช้ ความเครียด ความดัน ความกลัว ทุกข์ กังวล uneasiness, angsttautness...
 • ความต่อเนื่อง คำเหมือน: ต่อเนื่อง ขยาย ต่อเนื่อง โปรเจค คงอยู่ ระยะเวลา ก้าวหน้า จาก...
 • ความต้องการ คำเหมือน: ยืนยันใน เรียกร้อง อธิษฐาน กระตุ้นให้ กด ดึงดูดสำหรับ ชวน ค้นหา ฟ้อง adjure...
 • ความถี่ คำเหมือน: ทาง commonness ซ้ำ ประจำงวด ความ เกิด จัด steadiness ชุก
 • ความถูกต้อง คำเหมือน: ความแม่นยำมีผลบังคับใช้ ความชอบธรรม ความจริง ความ จริง genuineness...
 • ความทนทาน คำเหมือน: ความอดทน
 • ความทรงจ คำเหมือน: outstrip, outdistance เกิน เกิน เกิน เช่น แซง ยิงล่วงหน้า ทิ้ง ผ่านค่าใช้จ่าย outlay...
 • ความทรงจำ คำเหมือน: เรียกคืน ตรวจ สอบ ความคิดถึง memoir ไดอารี่ อัตชีวประวัติ สมุด พงศาวดาร...
 • ความทันสมัย คำเหมือน: นวัตกรรม สถาบันวิจัยจุฬา dernier ล่าสุด คำสุดท้าย สมัย นวัตกรรมนี่ up-to-dateness,...
 •