เรียกดูทั้งหมด คำเหมือน


 • ความคมชัด คำเหมือน: ความแตกต่าง dissimilarity, disparity แอนติเธซิส ฟอยล์ กัน ขัดแย้ง ความแตกต่าง...
 • ความคับแค้นใจ คำเหมือน: รถไฟ อุปสรรค กรอบ balustrade ยาม บาร์ banister, parapet, paling ขอบเขตการ
 • ความคาดหมาย คำเหมือน: ความคาดหวัง ความหวัง premonition, presentiment ดูจะ เข้าใจ สะสม preconception, foretaste, forethought
 • ความคาดหวัง คำเหมือน: หวังว่า เสถียรภาพ โอกาส โอกาส ความน่าเป็น ข้อสันนิษฐาน โอกาส สัญญา
 • ความคิด คำเหมือน: สมาธิ lucubration, cogitation, ideation เหตุผล สะสม เก็งกำไร การ สะท้อน การคิด rumination คำนวณเจตนา...
 • ความคิดริเริ่ม คำเหมือน: ความคิดสร้างสรรค์ inventiveness จินตนาการ ความฉลาด unconventionality, unorthodoxy อัจฉริยะ...
 • ความคิดสร้างสรรค์ คำเหมือน: inventiveness ความคิดริเริ่มประดิษฐ์คิดค้น พรสวรรค์ ศิลปะ องค์การกองทุน...
 • ความคิดเห็น คำเหมือน: พูดคุย สนทนา นินทา หมายเหตุรี กล่าวว่า สังเกต อธิบาย หมายเหตุ พูดถึง...
 • ความคืบหน้า คำเหมือน: ปรับปรุง กันถ้วนหน้า ก้าวหน้า โปรโมชั่น amelioration ความสำเร็จ กำไร...
 • ความคุ้นเคย คำเหมือน: ความรู้ ความใกล้ชิด ตระหนัก cognizance ความเข้าใจ ความเข้าใจ ประสบการณ์...
 • ความงาม คำเหมือน: pulchritude ศิลปะ บลูม อัลลูเร เกรซ เสน่ห์ comeliness, shapeliness, loveliness หน้าใสไร้สิวเบลล์...
 • ความจงรักภักดี คำเหมือน: อุทิศ ประยุกต์ แนบ จิต สมาชิก ต่าง ๆ ลัทธิ ความซื่อสัตย์ ความอบอุ่น ardor รัก...
 • ความจริง คำเหมือน: actuality จริง จริง วันที่โพส สถิติ verity แน่นอน เกิดขึ้น โดย เฉพาะ เจาะจง...
 • ความจริงใจ คำเหมือน: ความซื่อสัตย์ genuineness พูด probity ความ frankness อย่างยิ่ง ingenuousness, guilelessness, artlessness, earnestness
 • ความจำเป็น คำเหมือน: หลีกเลี่ยงไม่ได้ หลีกเลี่ยง inexorable, necessitous, ineluctable ไม่พ้น unpreventable ต้านทาน fated...
 • ความชัดเจน คำเหมือน: lucidity, distinctness คำนิยาม specificity, intelligibility เข้าใจ comprehensibility โปร่งใส obviousness เห็น explicitness คมชัด delineation,...
 • ความชัน คำเหมือน: ชัน ทางลาด เอียง ความเอียง เอียง cant ไล่ระดับสี ยกนูน เส้นทแยงมุม อคติ...
 • ความชั่วร้าย คำเหมือน: เปลือง อันตราย hurtful โทษ ร้าย ไป ร้าย อนุ ล่ม calamitous, baneful สลายตัว หายนะ insidiousทำร้าย...
 • ความชื้น คำเหมือน: ชื้น เปียกรอย dew เปียก wetness ความชื้น ระเหย เหงื่อ เหงื่อออก ไอน้ำ หมอก dankness,...
 • ความช่วยเหลือ คำเหมือน: ช่วย ช่วย สงเคราะห์ สนับสนุน succor มือ ยก สำรอง ความร่วมมือ บริการ
 • ความซับซ้อน คำเหมือน: มีส่วนร่วม entanglement ภาวะแทรกซ้อน intricacy คูณ ทุก ๆ ความยากลำบากมีส่วนร่วม encence...
 • ความซื่อสัตย์ คำเหมือน: สมบูรณ์ rectitude จริงใจ probity, veracity เกียรติ uprightness พูด frankness ความ ความซื่อสัตย์...
 • ความดัน คำเหมือน: ดัน บีบบังคับ จำกัด ชักชวน บังคับ หมีลงตาม บิดของ แขน ปั้ม ไดรฟ์ coax...
 • ความดี คำเหมือน: เมตตา ดี kindliness เมตตา กุศล อารีย์ มนุษยธรรมความเป็นเลิศ บุญ มูลค่า ปม...
 • ความดุร้าย คำเหมือน: ความโหดร้าย
 • ความตาย คำเหมือน: อุทิศ ลูก ออก ออกจาก สิ้น หมดอายุ ผ่าน quietus, rigor mortisทำลาย ทำลายล้าง หายนะ...
 • ความตึงเครียด คำเหมือน: tautness รัดกุม ยืด ความเครียด นามสกุล ความแข็งแกร่ง ความแข็ง ดึง ต้องใช้ tensility...
 • ความต่อเนื่อง คำเหมือน: ต่อเนื่อง ขยาย ต่อเนื่อง โปรเจค คงอยู่ ระยะเวลา ก้าวหน้า จาก...
 • ความต้องการ คำเหมือน: requisite ข้อกำหนดเบื้องต้น ใบ คำขอ ต้อง ต้อง จำเป็น จำ เป็น precondition ข้อผูกมัด...
 • ความถี่ คำเหมือน: ทาง commonness ซ้ำ ประจำงวด ความ เกิด จัด steadiness ชุก
 • ความถูกต้อง คำเหมือน: ความแม่นยำมีผลบังคับใช้ ความชอบธรรม ความจริง ความ จริง genuineness...
 • ความทนทาน คำเหมือน: ความอดทน
 • ความทรงจ คำเหมือน: ค่าใช้จ่าย outlay รายจ่าย ราคา ต้นทุน จ่ายเงินให้แก่ การชำระเงินoutstrip, outdistance...
 • ความทรงจำ คำเหมือน: เรียกคืน ตรวจ สอบ ความคิดถึง memoir ไดอารี่ อัตชีวประวัติ สมุด พงศาวดาร...
 • ความทันสมัย คำเหมือน: นี่ up-to-dateness, contemporaneity, recency ใหม่ futurismนวัตกรรม สถาบันวิจัยจุฬา dernier ล่าสุด คำสุดท้าย...
 •