เรียกดูทั้งหมด คำเหมือน


 • ครวญ คำเหมือน: buzz, whir, thrum whizz, murmur, drone, trill, purr, croon, warble intone, bombinate, vibrate
 • ครอง คำเหมือน: ควบคุม โดยตรง predominate, monopolize หลัก นำ ควบคุม ปกครอง subjugate เอาชนะ เกียรติ domineer, overbear
 • ครอบครอง คำเหมือน: temperament อารมณ์ ธรรมชาติ แต่งหน้า อักขระ อารมณ์ขัน วิญญาณ วิญญาณ แนวโน้ม...
 • ครอบครัว คำเหมือน: เปิด ตอบสนอง น้ำใจ เข้า เร็ว มิตร amenable ยืดหยุ่น ป้องกันความผิดพลาด ดี...
 • ครอบคลุม คำเหมือน: รวม ประกอบด้วย เข้าใจ โอบกอด รวบรวม ประกอบด้วย ใน ให้ subsume ดูดซับครอบคลุม...
 • ครอบงำ คำเหมือน: แนะนำ สอน กวดวิชา ปลูกฝัง ย่อ กรอก ปลูกฝัง เริ่มต้น แปลง...
 • ครอบงำจิตใจ คำเหมือน: เบี preoccupation ลวงตา บ้า hang-up, infatuation บีบบังคับ idee fixe เชื่อมั่น ความกระตือรือร้น...
 • ครอบปาก คำเหมือน: ระงับ ยับยั้ง ยับยั้งการสร้าง แก๊ก squelch เหนี่ยวรั้ง เค้น เงียบ censor, strangle สนใจ...
 • ครับ คำเหมือน: fop แดนดี้ แดนร้อย โบ brummell กีฬา บวม clotheshorse
 • ครัว คำเหมือน: อาหาร
 • ครัวเรือน คำเหมือน: ครอบครัว ménage บ้าน บ้าน
 • คราด คำเหมือน: รวบรวม เฉียดขึ้น ดึงกัน พูน เก็บ สะสม ทรัพย์ รอยขีดข่วนlibertine, roué, sensualist, lecher,...
 • คราบ คำเหมือน: หลั่งน้ำตา molt โยนปิด doff กระเด็น desquamateบ้านหนอง มาร์ช บ็อก fen ไมร์ พื้น นี่...
 • คราส คำเหมือน: บดบัง darken พร่ามัว ออกไป ลบ ซ่อน ปกปิด ดับovershadow เกิน excel เช่น outshine, outstrip, transcend
 • คริก คำเหมือน: อาการกระตุก convulsion หดตัว ขัดขวาง twitch, twinge, kink ปวด ปาง
 • คริสตจักร คำเหมือน: วัด บ้านของบูชา วิหาร โบสถ์เคลอจี กระทรวง ปุโรหิต ผ้า บาทหลวง ecclesiastics...
 • ครีก คำเหมือน: ลำธาร streamlet ทำงาน rivulet, rill, freshet สปริง bayou, runnel, runlet, brooklet
 • ครีบยัน คำเหมือน: วงเล็บปีกกา สนับสนุน พัก prop ป้องกันอิสระภาพ เฟรม ประตู เหล็กเสริม ซ่า...
 • ครีม คำเหมือน: พ่ายแพ้
 • ครู คำเหมือน: ประวัติผู้สอนและ schoolteacher อาจารย์ นักวิชาการ กวดวิชา preceptor, mentor พี่เลี้ยง โค้ช...
 • ครูซิเบิล คำเหมือน: การทดสอบ
 • คร่ำ คำเหมือน: sough ช็อปปิ้ง murmur, wail, sob โหยหวนต่อ squeakพันธุ์ร็อกหน้าย่น โศกเศร้า เมอร์เมอร์ sough,...
 • คร่ำครึ คำเหมือน: ขำ gullible เกิน ไป น่า ingenuous
 • คฤหัสถ์ คำเหมือน: occupant คณะ ผู้เช่า เรสซิเด้นท์
 • คลอง คำเหมือน: ท่อ ท่อ ร่อง เส้นทาง ช่อง อัณฑะ ท่อ ท่อร้อยสาย ไส้ tubule ช่อง ดำ
 • คลอดบุตร คำเหมือน: เกิด
 • คลังสินค้า คำเหมือน: บ้าน ร้านค้า storeroom, stockroom ฝาก ดีโป เก็บ เพดาน ลอฟท์ armory อาร์เซนอล
 • คลังอาวุธ คำเหมือน: หุ้นเก็บ เก็บ สะสมทรัพย์ สะสม บันทึก hoard จองห้องพัก เก็บ lay-up วางใน วางโดย...
 • คลับ คำเหมือน: ไม้ พนักงาน cudgel, bludgeon บิลลี่ กระบอง truncheon เมซ shillelaghชนะ bludgeon ตี slug ตี thwack วัลลภ กระบอง...
 • คลับบี้ คำเหมือน: มิตร
 • คลัสเตอร์ คำเหมือน: กลุ่ม พวง ช่อ กอ ชุด กลุ่ม หนีบ ประกอบ ผสมผสาน วง ชุด กลุ่ม โบว์ swarm ฝูงชน...
 • คลั่ง คำเหมือน: babble, rant ร้อง gibber กระหน่ำ prattle, prate, fumeนั้นกระตุ้นทำ overexcited, frenzied, unhinged แรง panicky คลั่ง จเป็น...
 • คลั่งสั่ง คำเหมือน: เซนทริก oddball, crackpot อ่อนนุช ประหลาด weirdo อักขระ พิเศษgrouch ปู ประชุม เพลิง curmudgeon, grump,...
 • คลั่งไคล้ คำเหมือน: ตื่นเต้น agitated สูง hyped ขึ้น ร่าเริง frenzied, hysterical ทำงาน ซุกซนผิดปกติ ค่า
 • คลาย คำเหมือน: ช้าค่า ผ่อนคลาย ร้า ร้า ลด ธง หรอ ล่าช้า ถ่วง กุม เบรค บรรเทา ปรับเปลี่ยน
 •  

  << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 > >>