เรียกดูทั้งหมด คำเหมือน


 • คลาสสิก คำเหมือน: แบบคลาสสิค
 • คลาสสิค คำเหมือน: โทษ เหมาะ คลาสสิก รุ่น paradigmatic มาตรฐาน ชำนาญเกิดประโยชน์ หลักสำคัญ มาตรฐาน...
 • คลำ คำเหมือน: กด
 • คลิก คำเหมือน: ประสบความสำเร็จ ทำให้ หลุด จับบน ไปกว่า คะแนน สอบผ่านชิด clink, clack, chink, flick เคาะ...
 • คลินิก คำเหมือน: วิทยาศาสตร์ ไนซ์โฮ เดี่ยว วัตถุประสงค์ ทดลอง โกดัง โดยปราศจากอคติ unprejudiced...
 • คลิป คำเหมือน: ตรวจสอบ ลด ตัดทอน curtail ด้วน บ้า หด cramp หรอ ย่อ บีบ elide ยกเลิกตี ตี ตี เจาะ วัลลภ...
 • คลิฟ คำเหมือน: ล่อ bluff ต. crag, overhang, escarpment เนิน สูงสุด หิ้ง palisade, promontory มอง ชัน
 • คลี่คลาย คำเหมือน: อธิบาย
 • คลื่น คำเหมือน: ขด กาย บิด ringlet, frizz ม้วน เส้นโค้งงอกงาม brandish ควง โบก เขย่า แกว่งundulate เอนเอียง...
 • คลื่นใต้น้ำ คำเหมือน: overtone บรรยากาศ aura แนะ นำ ความรู้สึก นัย แนะนำ เมอร์เมอร์ รสชาติ แนวโน้ม...
 • คลื่นไส้ คำเหมือน: queasiness คลื่นเหียน รถโรค แบคทีเรีย โรค การขว้างปาขึ้น อาเจียน retching, heaving, emesis...
 • คลุม คำเหมือน: มัว ตน ทะเลหมอก มัว เงา เอิบ unfocused, impalpable มัว มีเมฆมาก nebulous ฝัน ฝ้าเนื่อง มิติ...
 • คล้องจองใน คำเหมือน: ประสาน ยอมรับ กันได้ ตรง ลงรอย ผสมผสาน ตรง แอคคอร์ด พอดีด้วย เห็นด้วย...
 • คล้าย คำเหมือน: รูปภาพ สำเนา แสดง ภาพ รูป สืบพันธุ์ effigy รุ่น จำลอง พ่นพิษสีทองรูป...
 • คล้ายกัน คำเหมือน: ชอบ kindred เอคิน คู่ เทียบ สอดคล้อง คล้าย จับคู่ พันธมิตร homologous แผง แฝด fungible ซ้ำ...
 • คล้ายปีศาจ คำเหมือน: น้อยนิด เรืองแสง ขัด แฟลช glint เรย์ คาน ประกาย กลิทเทอร์ กะพริบ สปาร์ค...
 • ควง คำเหมือน: จัดการ brandish ใช้ งอกงาม ชั้น จัดการ เขย่า สวิง ทำงาน ใช้ จ้าง...
 • ควบ คำเหมือน: สอดคล้องกัน coherent, agglomerative เหนียว agglutinating, flocculent, coagulative หลอม coalesced กาว
 • ควบคุม คำเหมือน: ควบคุม ครอบครอง ค้างกทาง กฎ คำสั่ง จัดการ โดยตรงอิทธิพล เอียง ตรวจสอบ...
 • ควบบริษัท คำเหมือน: amalgam
 • ควบรวมกิจการ คำเหมือน: การรวมบัญชี การควบบริษัท รวม กงสี หินกรวดมน สหภาพ สมาพันธ์ พันธมิตร...
 • ควบแน่น คำเหมือน: บีบอัด liquefaction ฝน solidification รวม curtailment ลด ตัวย่อคอนเดนเสท ความชื้น ของเหลว ฝน precipitate...
 • ควร คำเหมือน: สมมติ believed presumed เข้าใจ deemed ยอมรับ ล่วง postulated, presumptive,, ostensible ให้ putative, intimated, insinuated, tacit โดยนัย...
 • ควันหลง คำเหมือน: สัจจะ ผล ผลที่สุด aftereffect ผลลัพธ์ สิ้นสุด ภาค รางวัล finale, denouement ผลตอบแทน
 • ความ คำเหมือน: สัตว์ประหลาดสวยงามdejection ท้อแท้ ภาย สิ้นหวัง ผิดหวัง แห้ว discomfiture ซึมเศร้า...
 • ความกตัญญู คำเหมือน: thankfulness ขอบคุณ gratefulness ขอบคุณ ยอมรับ การรับรู้ ข้อผูกมัด วันขอบคุณพระเจ้า
 • ความกระตือรือร้น คำเหมือน: สด eagerness, ardor เซสท์ ความจงรักภักดี ebullience, fervor รัก avidness, avidity สนุกสนาน ความอบอุ่น...
 • ความกลัว คำเหมือน: สงสัยว่า solemnity กลัว กลัว ความหวาดกลัว ความประหลาดใจ astonishment ความเคารพ ชื่นชม...
 • ความกล้า คำเหมือน: ความกล้าหาญข้อสันนิษฐาน
 • ความกล้าหาญ คำเหมือน: ความกล้าหาญ fearlessness, intrepidity อาจหาญ dauntlessness ฟอติตูด pluck วีรบุรุษ กล้าหาญ hardihood ลำบาก...
 • ความกว้าง คำเหมือน: wideness กว้าง อื่น ๆ broadness ขอบเขต ถึง ขอบเขต คลื่น ระยะ โอ่อ่า กระบอกสูบ...
 • ความก้าวหน้า คำเหมือน: ล่วงหน้า ก้าวหน้า พัฒนา กำไร กระโดด ปรับปรุง เติบโต ความคืบหน้า ส่ง...
 • ความขยะแขยง คำเหมือน: บาด ไม่พอใจ ระคายเคือง incense, irk โกรธ ขับไล่ repulse กบฏ sicken, nauseaterepulsion, aversion, loathing, abhorrence, repugnance...
 • ความขัดแย้ง คำเหมือน: ต่อต้าน แคลช ไม่เห็นด้วย diverge โถ ชนantagonism บาดหมาง ความไม่เห็นด้วย ชน...
 • ความคงทน คำเหมือน: permanence
 •