เรียกดูทั้งหมด คำเหมือน


 • การ์ตูน คำเหมือน: buffoon, jester, jokester ปัญญา นักแสดงตลก comedienne การ์ตูน zany คนโง่ wag ตัวละครตลก merry-andrew บัตร แบบ...
 • การ์เนอร์ คำเหมือน: เก็บ รวบรวม เก็บ สะสม รวบรวม สะสมทรัพย์ รวม hoard รวบรวม ชุมนุม วางใน lay-up...
 • กาล คำเหมือน: ผ่าน หลักสูตร ย้าย คืบหน้า เคลื่อนไหว มีนาคม ล่วงหน้า เคลื่อนไหว ส่งต่อ...
 • กาว คำเหมือน: วาง ติด ติด เหงือก ซีเมนต์ แก้ไข ปูนเหนียว เยลลี่เบอร์ clinging นฤมล gluey, mucilaginous
 • กาฬโรค คำเหมือน: ข่ม distress, torment, harry กังวล รบกวน รบกวน burden ลิ้มลอง ประสาท หยอกมาร โรคระบาด ระบาด...
 • กาแฟ คำเหมือน: ปลอดภัย strongbox หน้าอก ธนาคาร ฝาก เก็บ ระงับ ล็อกเกอร์ เพดาน จนถึง เงิน...
 • กำกับ คำเหมือน: เด่น primacy, extensiveness ชุก อิทธิพล มไหศวรรย์ ปม ลูกค้าเป้าหมาย ส่วนใหญ่ จำนวนมาก...
 • กำกับดูแล คำเหมือน: ละเลย ละเลย neglectfulness, absentmindedness กระทำการอัน พลาด inattention, disregard, inadvertence, heedlessness กระจายตรง...
 • กำจัด คำเหมือน: แม่มดล่า ความหวาดกลัวของรัชกาล กำจัด ทำลายล้าง ตัดออก ปราบปราม บด...
 • กำบัง คำเหมือน: ป้อม ป้อมปราการ บาสชั่น ป้อม หอ ปราสาท ระบบป้อมปราการ เชิงเทิน...
 • กำพร้า คำเหมือน: เบา พึ่ง อำนาจ อัมพาต อ่อนแอ ineffectual ปราศ คนพิการ เสี่ยง ละทิ้ง bereft, rudderless...
 • กำมือ คำเหมือน: ปุย ฉีก ส่วนย่อยของโค้ด พวง tatter แถบ หนีบ กอติดตาม ริ้ว สัมผัส ฉีก เงา แนะนำ...
 • กำราบ คำเหมือน: transcend ควบคุม surmount เอาชนะ หลัก เอาชนะ เหนือกว่า ระงับ ปราบ กำจัด ขจัด extirpate ล้าง...
 • กำลัง คำเหมือน: มีอยู่ actuality ชีวิต ตาย นั่งเล่น อยู่ สถานะ จริง ลมหายใจสิ่งมีชีวิต เอนทิตี...
 • กำลังการผลิต คำเหมือน: ตำแหน่ง บทบาท สำนักงาน อักขระ พัฒนา ฟังก์ชัน ลงรายการบัญชีเสียง ขนาด...
 • กำลังมองหาแก้ว คำเหมือน: ส่อง
 • กำลังใจ คำเหมือน: dispirited
 • กำหนด คำเหมือน: บุกรุก ตี encroach ปัญหา รบกวน ประโยชน์ กระตุก foist เสือก domineer, bullyกำหนด ระบุ stipulate ร่าง...
 • กำหนดการ คำเหมือน: วางแผน เวลา จัดระเบียบ slate กำหนด แต่งตั้ง รายการ ป้อน...
 • กำหนดขอบเขต คำเหมือน: ผูก ยับยั้ง ผูก จำกัด จำกัด cramp, straitjacketคุก ช่างเทคนิคฝึกหัด กุม incarcerate...
 • กำหนดเอง คำเหมือน: กฎ ประชุม แบบฟอร์ม ใช้ ระดับ ยา ตีเส้น conventionalism มารยาทภาษีศุลกากร ภาษี impost...
 • กำแพง คำเหมือน: อุดตัน แฮนดิแคป ภาระผูกพัน กรวดในรองเท้า ให้ ข้อจำกัด รบกวน คืนเงิน...
 • กำไร คำเหมือน: ประโยชน์ ประโยชน์ กำไร ดี กลับ ดำเนินการ ประโยชน์ ใช้ มูลค่า เก็บเกี่ยว...
 • กิจกรรม คำเหมือน: กวน วุ่นวาย hum ของ ado อาการกังวลต่อ ยุ่งยาก วุ่นวาย buzz วน วิญญาณ พลัง แข็ง...
 • กิจการ คำเหมือน: ติดต่อ กิจกรรม ความกังวล ปัญหา ดอน ๆ ความรับผิดชอบ ห่วงใย เงิน ผูกพัน goings...
 • กิตติคุณ คำเหมือน: ชื่อเสียง ชื่อ ดารา หมายเหตุ acclaim ประชาสัมพันธ์ ความโดดเด่น ความนิยม...
 • กิตติมศักดิ์ คำเหมือน: ระบุ titular ฟรี สมัครใจ ยัง
 • กิน คำเหมือน: ญาติ ความสัมพันธ์ ครอบครัว มิตรสหาย kinsfolk, kindred, kith คน คนงานสวาปามค่า ใช้ gorge กิน...
 • กิยามะฮ์ คำเหมือน: ตัวแทน เห็นอกเห็นใจ ทางอ้อม empathetic ที่หนึ่งเอา มือสอง โดยพร็อกซี
 • กิริยาท่าทาง คำเหมือน: ลักษณะการทำงาน ลักษณะ deportment, comportment ลักษณะ mien ปฏิบัติ ดำเนินการ ลักษณะ เรือง...
 • กิว คำเหมือน: กระโดดโลดเต้น
 • กิ้งก่าแผง คำเหมือน: ruffle, ruff, ruche, ruching, furbelow, edging, flounce
 • กิ๊ก คำเหมือน: หยาบ หยาบ ย่อ ขอไปที ผิวเผิน ยัง ข้าวกล้อง เล็กน้อย ไม่สมบูรณ์ นำ เผิน ๆ...
 • กิ๊ป คำเหมือน: ปุ่มในของ protrusion ชน ก้อน knurl อาการบวม หลอดไฟ ปุ่ม นับ สตั๊ด หลังเต่า เจ้านาย...
 • กีดกัน คำเหมือน: dishearten, dispirit, deject โยนลง กด dismay ทู่ มีชัย dauntชุ่ม เย็น คลาย disfavor หยาบหยาม deprecate ปรับลด...
 •