เรียกดูทั้งหมด คำเหมือน


 • ขณะนี้ คำเหมือน: ความสำคัญ ความสำคัญ น้ำหนัก สัจจะ อย่างจริงจัง แรงโน้มถ่วง อิทธิพล...
 • ขด คำเหมือน: thorny ฟานเหลือง เต็มไปด้วยหนาม เพรียว ขรุขระ ถูกแทง hooked, pronged, bristly ซูลคาต้า briary,...
 • ขดลวด คำเหมือน: เกลียว บิด กลุ่มเซอร์เพนไทน์ คด โค้ง sinuous เขียน ดัด เปิด เงี้ยว coiling, reeling
 • ขนม คำเหมือน: เครื่องดื่ม pick-me-up เปรียบเทียบ nosh, tidbit กัด ชา กาแฟ morsel ถูกปาก...
 • ขนมปัง คำเหมือน: ดื่มไป ลูกเห็บ ทักทาย ฉลอง ชมเชย ยกย่อง ยกย่อง ระลึกถึง...
 • ขนยาว คำเหมือน: นุ่ม downy ขน กล้วยป่า นุ่ม fleecy ไม่ flocked สูด ปุย เอิบ pilose
 • ขนส่ง คำเหมือน: โหลด burden น้ำหนักลง กองพะเนินเทินทึก น้ำหนัก encumber อาน อุดตัน เติม กดดัน ภาษี...
 • ขนส่งสินค้า คำเหมือน: ค่าขนส่ง ส่ง โหลด สินค้า ส่ง ส่งมอบ สิ่งที่เตรียมไว้ ภาระ
 • ขนาด คำเหมือน: bigness, largeness, immensity แหล่ง ยิ่งใหญ่ massiveness, ampleness, enormousness, substantialityprorate แปลง ควบคุม ปรับ เปลี่ยน...
 • ขนาดมหึมา คำเหมือน: ใหญ่ ยักษ์ ใหญ่ มากมาย ไบค์ มหาศาล มหาศาล astronomic ภูเขา นิค elephantine สุดอลังการ...
 • ขนาดเล็ก คำเหมือน: small-minded เป็นไพร่ หมายถึง sordid, petty, stingy แคบ narrow-minded เห็นแก่ตัว niggardly...
 • ขนาดใหญ่ คำเหมือน: งตัวแนตแห่งโมนาโก หนัก weighty, ponderous, cumbrous, hulky, unwieldy, ungainly ป้ำ ๆใหญ่ ใหญ่ ยากลำบาก ใหญ่...
 • ขนาน คำเหมือน: กัน เช่น เสริม รูปแบบการติดต่อ ซ้ำ คู่ คู่ เท่า เทียบเท่า จับคู่...
 • ขนานนาม คำเหมือน: ชื่อ
 • ขนแกะ คำเหมือน: โกง คดโกง ปล้น มีเลือดออก ถอน rook, bilk ผิว ผ่านราคา swindle, mulct ขโมย filch ย้อมแมวขาย gull,...
 • ขบขัน คำเหมือน: ludicrous, laughable ไร้สาระ nonsensical หมดสติ โง่ asinine บ้า preposterous แขก เชิงเยาะเย้ย outlandish...
 • ขบวน คำเหมือน: พิทักษ์ รักษา ป้องกัน บอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยม ป้องกันบรรทัด...
 • ขม คำเหมือน: galling เศร้า vexatious เจ็บปวด lamentable เศร้า ล่ม เน่า wretched, grievous, discouragingศัตรู rancorous, begrudging, resentful, spiteful,...
 • ขยะ คำเหมือน: refuse ขยะ ขยะ เศษ ขยะ สิ่งสกปรก แคร่ เสีย dreck, swill ขยะ discards เศษ sweepingsเปลือก ฟิล์ม froth,...
 • ขยัน คำเหมือน: ขยันหมั่นเพียร ทุก รอบคอบ assiduous พิถีพิถัน persevering กระตือรือร้น dogged, plodding เป็นการ
 • ขยันหมั่นเพียร คำเหมือน: ขยัน assiduous ทุก sedulous, purposeful กระตือรือร้น มีพลัง ว่าง ว่าง ประสิทธิผล indefatigable
 • ขยับเขยื้อน คำเหมือน: ย้าย ไป เลื่อน ผัด ดำเนินการ ขับเคลื่อน ผลักดัน impel เลื่อน ไล่ออก dislocate, unseat
 • ขยาย คำเหมือน: ยืด ตรง คลาย unroll, uncurl ยืด elongateขยาย ขยาย เพิ่ม ขยาย ขยาย ป็น เสริมสร้าง เพิ่ม...
 • ขยายตัว คำเหมือน: เพิ่ม ขยาย ขยาย dilation เติบโต ขยาย เพิ่มเติม ขยาย บวม กระจาย
 • ขยายเวลา คำเหมือน: ย้ำ ทำซ้ำ ไปเกี่ยวกับ อธิบาย rehash, recapitulate ดิน ค้อนไป ปอนด์ ขยายบน อาศัยอยู่ใน...
 • ขยิบ คำเหมือน: กะพริบ nictitate, nictate, squint ค้างคาวกะพริบ nictitation เหล่ twinkle, winking ค้างคาวระยับ glimmer, gleam แวววาว...
 • ขรุขระ คำเหมือน: notched เห็นฟัน barbed, serrated, toothed, dentiform, denticulated ลอง ถูกแบ่ง ไม่สม่ำเสมอ
 • ขลาด คำเหมือน: poltroon, milksop, recreant, quitter, cad, dastard, caitiff, craven, mollycoddle, flincher ปัจจุบัน sissy น้องอ่อนแอ milquetoast
 • ขวด คำเหมือน: เรือ รองรับ คอนเทนเนอร์ กระปุก หนาว carafe เป่า ewer, flagon คอนแทค phialvibrate เขย่า สั่น jiggle...
 • ขวัญ คำเหมือน: ก่อกวน upsetting ยากลำบาก ความสับสน รบกวน ทุลักทุเล วินัย troublemaking, obstreperousจิตใจ...
 • ขวา คำเหมือน: prerogative ครบกำหนด พลัง อำนาจ ควบคุม สั่ง พูด say-so อุปสงค์ ลิขสิทธิ์ สิทธิ์...
 • ขวาคิด คำเหมือน: เสียง
 • ขวาง คำเหมือน: crosswise แนว ทแยง ข้ามไปที่ท้าย เอียง ข้าม cater-cornered ข้ามอุดตัน อันตราย อุปสรรค...
 • ขวาทั้งหมด คำเหมือน: ถูกต้อง แม่นยำ ถูกต้อง แม่นยำ แท้พอ เพียงพอ ปาน ยอมรับ เยี่ยม ค่า snuff...
 • ขว้างออกไปออกไป คำเหมือน: เสีย squander กระจายไป ท่อไอเสีย ใช้ ทำ misspend ทำงานผ่าน
 •  

  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > >>