เรียกดูทั้งหมด คำเหมือน


 • การถือศีลอด คำเหมือน: ละเว้นการ
 • การทดลอง คำเหมือน: ทดสอบ ตรวจสอบ ประเมิน tryout ทดลอง เครื่อง พิสูจน์ ตรวจสอบ ทดสอบ ตรวจสอบลอง...
 • การทรมาน คำเหมือน: ทุกข์ ทดลอง ทรมาน ฝันร้าย ทรมาน ความปวดร้าว vexation ทุกข์ทรมาน ทุกข์ เจ็บปวด...
 • การทะเลาะ คำเหมือน: พิพาท misunderstanding ช่วงชิงงานบน altercation, falling-out ทำงาน ทะเลาะกัน bickering ถกเถียง กัน...
 • การทำลายล้าง คำเหมือน: nullification, invalidation ยกเลิก เพิกถอน ยกเลิก เลิก ยกเลิกการ
 • การนัดหมาย คำเหมือน: อุปกรณ์เสริม อุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ accouterments, appurtenances อุปกรณ์ สุข มึนเมา
 • การมอบหมาย คำเหมือน: สถานเอกอัครราชทูต deputation หน่วยงาน legation ภารกิจ แสดง เสริม ประชุม กองทัพ
 • การยกเลิกออร์เดอร์ คำเหมือน: การยกเลิก
 • การรับรู้ คำเหมือน: ความสนใจ ล่วงหน้า ขอบคุณ อ้างอิง ยอมรับเลือน รำลึก จิตสำนึก...
 • การวนซ้ำ คำเหมือน: ซ้ำ
 • การวางแผน คำเหมือน: ศิลปะ
 • การวินิจฉัย คำเหมือน: วิเคราะห์
 • การวิเคราะห์ Swot คำเหมือน: ตี
 • การศึกษา คำเหมือน: ประถม ฝึก สอน เรียน เทศนา ตรัสรู้ พัฒนา วินัย ทักษะ ยาน เพาะปลูก สำคัญ...
 • การสอน คำเหมือน: ตัณหา lascivious, licentious, lubricious ผล lickerish, goatishลามก bawdy, ribald, smutty, salacious สกปรก ส่วน ลามก rabelaisian, raunchy
 • การสังหารหมู่ คำเหมือน: ฆ่า รางวัลกันถ้วนหน้า ฆาตกรรม butchery, bloodletting สังหาร กำจัดจำนวนมากแบบ...
 • การเกลี้ยกล่อม คำเหมือน: ยั่วยวนใจ จูง เข้าใจ ดึงดูด ล่อ pervert เสียหาย demoralize โลกีย์ ดัก captivate ก่อให้เกิด...
 • การเคลื่อนไหว คำเหมือน: อาการกังวลต่อ เผชิญหน้า เกี่ยวข้อง หมั้น มั่น militancy รุกราน สด ardor, fervor
 • การเงิน คำเหมือน: ทางการเงิน บัญชี เงิน เบอร์ซ่าอักเสบติดต่อ งบประมาณ
 • การเดินทาง คำเหมือน: เดินทาง ทัวร์ เดินทาง ช่วง เดินเตร่ rove ข้าม เดินป่า ไป ดำเนินการ...
 • การเปลี่ยนสัณฐาน คำเหมือน: แปลง transfiguration แปลงร่าง แปลง transmogrification กลายพันธุ์ แก้ไข การเรียงสับเปลี่ยน...
 • การเปลี่ยนแปลง คำเหมือน: แปลงร่าง แก้ไข แก้ไข เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง แปลง transfiguration ฟื้นฟู ปฏิรูป...
 • การเผยแพร่ คำเหมือน: แพร่กระจายการสืบพันธุ์ เพิ่มขึ้น คูณ แพร่ หลาย begetting, procreation ผสมพันธุ์...
 • การเมือง คำเหมือน: ถือเขาถือรัฐบาล ซีวิค โยธา บริหาร สาธารณะ วิชา เลือก เรา
 • การเรียงสับเปลี่ยน คำเหมือน: แก้ไข
 • การเอียง คำเหมือน: misrepresent บิดเบือน เอียง เส้นยืน bias บิด น้ำหนัก garble โอ้อวด เอียง predispose
 • การแก้ไข คำเหมือน: กำหนด ปรับปรุง emendation แก้ไข righting ชดใช้ indemnification ดำเนิน ผู้เชี่ยวชาญchastisement ลงโทษ...
 • การแข่งขัน คำเหมือน: ประกวด แข่ง วี แข่งขัน รัน แดชสนาม หลักสูตร รีบ เร่ง ความเร็ว ฉีกขาด scamper...
 • การแบ่งแยกสีผิว คำเหมือน: แบ่งแยก
 • การแปลง คำเหมือน: scrapbook จองจำ โน๊ตบุ๊ค ผลงาน ย่อ ระเบียน แคตตาล็อก ระลึก
 • การแสดง คำเหมือน: บ่งชี้ นิพจน์ exemplification เลียนแบบ ประสิทธิภาพ วาดภาพ delineation จำแนก ปรากฏการณ์...
 • การโกง คำเหมือน: gyp, swindle ไม้ ฐานกรรโชกทรัพย์ เอารัดเอาเปรียบ ซื่อสัตย์ thievery, illegality ฉ้อโกง ปล้น...
 • การโจมตี คำเหมือน: โจมตี โจมตี assail ก้าวร้าว ทำร้ายร่างกาย waylay บุก ค่าธรรมเนียม พายุ pitch เป็น ตี...
 • การใช้งาน คำเหมือน: กำหนดเอง ใช้ ปฏิบัติ นิสัย โหมด วิธี แฟชั่น วิธี เคยชิน ประชุม สมัย...
 • การใช้ภาพประกอบ คำเหมือน: กราฟิก ภาพประกอบ แสดง งดงาม representational สดใส สวยงาม ผลงานชิ้น picturable น่าสนใจ...
 •