เรียกดูทั้งหมด คำเหมือน


 • กลยุทธ์ คำเหมือน: จัดทำ เล่ห์กล machination แท หลอกลวง ruse เคล็ดลับ อุปกรณ์ ข้ออ้าง กลยุทธ์...
 • กลวง คำเหมือน: ภาวะซึมเศร้า โพรง เด็นท์ fissure สวยงาม อ่าง หลุม ปล่อง ขุด เยื้องโมฆะ ว่าง...
 • กลอน คำเหมือน: ข้อ สัมผัส ลเซียน ode ณ บทกวี ไอดีล มหากาพย์ elegy โกดนตรี
 • กลับ คำเหมือน: อับ mishap พิจารณา upset, comedown, contretemps กลับ หายนะ overthrow ภัยพิบัติ ร้าย ยกเลิก ขาดทุน...
 • กลับกลอก คำเหมือน: ความลับ ศิลปะ ลับ ๆ ล่อ ๆ dissembling แอบแฝง surreptitious, underhand ว่า veiled ส่อเสียดcrafty เจ้าเล่ห์...
 • กลับมา คำเหมือน: ตอบโต้ riposte ถอด รหัส witticism กลับพูด ตอบสนอง ตอบ ตอบกู้คืน ส่งคืน ฟื้นฟู...
 • กลับรายการ คำเหมือน: ย้อนหลัง
 • กลับลง คำเหมือน: ยอม ให้ รับปาก ส่ง ยอมแพ้ ผลผลิต acquiesce สามารถเกลี้ยกล่อม ให้...
 • กลับออก คำเหมือน: ถอน renege ยกเลิก เลิก สารภาพ jilt กลับ คืนคำ หลีกเลี่ยง หลบ หนี เปิดท้าย ผิดหวัง...
 • กลับใจ คำเหมือน: เสียใจ เลือดเย็น เศร้า penitence ความเสียใจ compunction, lamentation ความเศร้าโศก self-reproach...
 • กลับไปเสพ คำเหมือน: ถดถอย retrogression, backsliding เสื่อมสภาพ เสื่อม ลดลง เลวลง recidivism ปฏิเสธไทย sicken, worsen เสื่อม...
 • กลัว คำเหมือน: กลัว วิตกกังวล cower สั่นเครือ โลกใหม่ shudder หด quail, quiverกลัว น่ากลัว apprehensive กลัว...
 • กลัวนำไป คำเหมือน: เข้าใจ เข้าใจ เข้าใจ สังเกต รู้ แยกแยะ ตระหนัก ชื่นชม ตาม รู้จักการยึด...
 • กลั่น คำเหมือน: สาระสำคัญ พบ วิญญาณ สาร สารสกัด หัวใจ หอม อีลิกเซียร์ แห่ง นับ หลัก ขุด...
 • กลั้ว คำเหมือน: ขว้างออกไป dabble, putter ยุ่ง dawdle ผ่านราคา ปล่อย loiter ป้วนเปี้ยน หนอง loll เลาจน์ ปอนด์
 • กลาง คำเหมือน: มิดเซ็นทรัล เวย์ ด้านใกล้กลาง กลาง ค่ามัธยฐาน กั้นมิดเวย์เอว midriff, midsection ลำ...
 • กลางแจ้ง คำเหมือน: out-of-doors ภายนอก สด กลางอากาศ บรรยากาศ ภายนอก
 • กลาย คำเหมือน: ดี กุศล ใจ กว้าง อย่างอบอุ่น เมตตา มนุษยธรรม philanthropic, altruistic ประโยชน์ beneficent น้ำใจ...
 • กลายเป็นหิน คำเหมือน: aghast
 • กลิทเทอร์ คำเหมือน: แวววาว brilliancy กระพริบ coruscation, scintillation วิบวับ เรเดียนซ์ มันวาว refulgence ขัด glister งดงาม...
 • กลิ่น คำเหมือน: กลิ่น กลิ่น น้ำหอม หัวใจ หอม กลิ่นหอม ช่อ redolence ถัง ธูป ได้แก่olfaction จมูกอากาศ...
 • กลิ่นหอม คำเหมือน: กลิ่น กลิ่น น้ำหอม redolence ช่อดอกไม้ ธูป ได้แก่ กลิ่น กลิ่นน้ำหอม กลิ่น กลิ่น...
 • กลิ่นเหม็น คำเหมือน: กลิ่นเหม็น malodor, fetor, miasma, foulness, rankness, reek, effluvium, mephitisfetidness, miasma, reek, stink, fetor, mephitis, effluvium,...
 • กลิ้ง คำเหมือน: ม้วน slosh, flounder ทอย welter, grovel, pitch วอ เกลือกกลิ้ง lurchใจ เพลิดเพลิน เฮฮา ราชา สุข ลิ้ม...
 • กลี คำเหมือน: ความสุข เบิกบานใจ merriment, exultation ตี่ hilarity เมิร์ธ jollity อบ เวิร์ฟ exultation, elation...
 • กลีบ คำเหมือน: หายไป เลือน evanesce จม ละลาย จางหาย ตาย ตายออก ไป ขาออก ปล่อย จะหายไป พินาศ...
 • กลืนค่า คำเหมือน: ถูก ดูดซับ กิน กิน ห่อ ใช้ แหล่ง สอย เสีย ระบายน้ำ ท่อไอเสีย
 • กลุ่ม คำเหมือน: ช่างพูด chatty, verbose, garrulous, vociferous, voluble, prolix อนุ longwinded วินดี้ gabby สะพรั่ง copious, babbling, gushy, diffusiveรวบรวม...
 • กลุ่มดาว คำเหมือน: เรย์ ผสมผสาน ชุด กลุ่ม รวบรวม คลัสเตอร์ ตั้งค่าคอนฟิก จัด muster รูปแบบ...
 • กลุ่มสายตาสั้น คำเหมือน: shortsightedness, nearsightedness, obtuseness ความโง่ ตาบอด incomprehension, insensibility, fatuity ความโง่ ความเขลา inanity
 • กลุ่มเป้าหมายใน คำเหมือน: กดขี่ขูดรีด โกง คดโกง swindle ปล้น ต้ม ขูดรีด มีเลือดออก จัดการ blackmail, victimize
 • กลุ้ม คำเหมือน: ดำรง suppurate, ulcerateทำให้ระคายเคือง embitter เสียดสี gall, gripe, gnaw กิน
 • กลไก คำเหมือน: เครื่องกลศาสตร์ ผลงาน ดำเนินการ ทำงาน การดำเนินการกระบวนการ ขั้นตอน...
 • กล่อง คำเหมือน: คอนเทนเนอร์ กรณี กล่อง ลัง หน้าอก ลำ ช่อง กาแฟ ช่อง เซลล์ คอก หีบศพ...
 • กล่องใน คำเหมือน: ดัก บล็อก ปากกาใน ปิด เฮ็มใน กรง ขัง แยก ล้อม ใส่ กำหนดขอบเขต เป็นอุปสรรค
 •