เรียกดูทั้งหมด คำเหมือน


 • กรอง คำเหมือน: เครื่องร่อน ตะแกรง จอ ผ่านรางกระจาย ลังสายพันธุ์ ลอด สารกรอง บริสุทธิ์...
 • กรอบ คำเหมือน: terse, pithy, trenchant, plainspoken, piquant, scintillating, sprightly คมชัด สดใส เฉียบแหลม มีชีวิตชีวาร่างกาย...
 • กรอบของจิตใจ คำเหมือน: อารมณ์ ครอบครอง ทัศนคติ อารมณ์ขัน อารมณ์ ความรู้สึก สร้าง สภาวะจิต...
 • กระจก คำเหมือน: สะท้อน ภาพ คัดลอก exemplar มาตรฐาน รุ่น ต้นแบบรูปแบบ หลอกลวง หน้า วีเนียร์...
 • กระจาย คำเหมือน: พัสดุ จัดการออก ป้ายสินค้า dole ออก ร่วม บิล กำหนด แบ่ง จัด allot จัดสรร กระจาย...
 • กระจายไป คำเหมือน: หายไป สูญ สลาย ละลาย หก เอ่อ รั่วไหล ทำ ท่อไอเสีย บริโภค เสีย squander, lavish...
 • กระชับ คำเหมือน: conciseness, succinctness, briefness เศรษฐกิจ crispness, curtness, pithiness, terseness, trenchancy, reticence, taciturnity, laconism หายใจถี่ขึ้นยืด...
 • กระดอง คำเหมือน: เกราะ
 • กระดาน คำเหมือน: ป้อน เม้าท์ เริ่มดำเนินการ entrain, enplaneคณะกรรมการ ร่างกาย สภา ฝ่าย ผู้บริหาร...
 • กระดานกระโดดน้ำ คำเหมือน: เดือย
 • กระดานชนวน คำเหมือน: ลงคะแนน รายการ ตั๋ว ทะเบียน ทะเบียน แค็ตตาล็อก ม้วน
 • กระดานหก คำเหมือน: สลับ ผันผวน oscillate, teeter รถ เลื่อน เฮ็ม และ haw กั้น พลิ้ว ไหว shillyshallyteeter-totter
 • กระดาษ คำเหมือน: องค์ประกอบ การงาน การเขียน ฉบับ เรียงความ กำหนด รักษา ตรวจ รายงาน ธีม...
 • กระดิก คำเหมือน: waggle ปั่น บ๊อบ พยักหน้า แกว่ง โยน คลื่น สั่น wiggle, jiggleเขย่า สวิง waggle, wiggle, jiggle...
 • กระดูกขากรรไกร คำเหมือน: enjoin
 • กระดูกค่า คำเหมือน: ศึกษา หลัก เรียนรู้ relearn อ่าน แปรงขึ้น โปแลนด์ขึ้น อัดค่า ไปกว่า บอนมด witticism
 • กระดูกสันหลัง คำเหมือน: ริดจ์ เดือย หงอน เนิน ฉาย arête, hogback เช่า ชีเน่สันหลัง แกนหลัก vertebrae สันหลัง rachis...
 • กระตือรือร้น คำเหมือน: อารมณ์เร่าร้อน กระตือรือร้น กระตือรือร้น wholehearted คนได้ความ ชอบ ร้อง hearty,...
 • กระตุก คำเหมือน: คั่น แนะนำ interject บุกรุก พูดเป็นนัย แทรก intercalate ฉีด ช่องตี จับ งัน โถ ตวัด...
 • กระตุ้น คำเหมือน: ปลุก waken ตื่น ปลุก ปลุกอารมณ์ ฟื้นฟู bestirปลุกอารมณ์ กระตุ้น กระตุ้น มั่วสุม...
 • กระตุ้นความรู้สึก คำเหมือน: fleshly, carnal ร่างกาย เพื่อประโยชน์ของตัว sybaritic ความรัก เพศ ทาง lusty, corporeal กายภาพ...
 • กระตุ้นเศรษฐกิจ คำเหมือน: กระตุ้น bracer โทนิค intoxicant, pick-me-up บน provocation แรงจูงใจ จูงใจ แรง แรงผลักดัน fillip...
 • กระตุ้นให้ คำเหมือน: ไดรฟ์ เย็น คิด โหย itch กระแส แนวโน้ม ต้องการ ปรารถนา แรงจูงใจ...
 • กระทบ คำเหมือน: ย้าย สัมผัส stirring รบกวน ประจำ คน heartrending
 • กระทบกระเทียบ คำเหมือน: lampoon ล้อเลียน ถอด โจมตี ล้อ deride, burlesque ล้อเลียน travesty เอาอย่าง ละเมิด ตา
 • กระทบยอด คำเหมือน: ชำระ ปรับ เขียน แก้ไข รักษา แต่งงานวัก conciliate สงบ รวมตัว placate, propitiate อาวุธrapprochement...
 • กระทรวง คำเหมือน: บริการ instrumentality แทรกแซง ช่วย สำนักงาน กาชาด ชะ เงินช่วยเหลือ ministration, interposition...
 • กระทา คำเหมือน: cower, recoil, blench, flinch หด wince สะเทือน ให้ทาง โลกใหม่ ลังเล สั่นเครือ เขย่า droop, faint
 • กระทำ คำเหมือน: เปิดใช้งานincarcerate กำหนดขอบเขต ฐานะ immure คุกentrust, depute กำหนด มอบ ต่อสู้ relegateอุทิศ...
 • กระทำการอัน คำเหมือน: ละเลย กำกับดูแล disregard ละเลย เริ่มต้น ขาดงาน ยกเว้น เปลี่ยน แยก...
 • กระทำความผิด คำเหมือน: ข้อบกพร่อง บาป ข่มขืน บาดเจ็บ เจ็บ อาชญากรรม รอง สแกนดัลโจมตี โจมตี ล้อม...
 • กระท่อม คำเหมือน: ฮัท ชฟรอนท์ โรง พักอาศัย คอทเทจ เปล shanty, hovel ลอดจ์ บังกะโล หลบภัย โฮสเทล...
 • กระบวนการ คำเหมือน: รักษา เตรียม พร้อม ปรับ จัดการ วิศวกร ควบคุม จัดการกับการวิธี เทคนิค...
 • กระบวนการผลิต คำเหมือน: ช่อง ตรง ส่ง ชี้ เล็ง หัว คัดท้าย ไดรฟ์ ซ้อมรบ นำร่องหมายถึง สื่อ...
 • กระบวนทัศน์ คำเหมือน: รูปแบบ ดั้งเดิม แม่พิมพ์ เมตริกซ์ แบบฟอร์ม ลูกค้าเป้าหมาย เหตุ ต้นแบบ...
 •